Aktuella remisser

I egenskap av föräldraorganisation fungerar BARNverket som remissinstans i frågor som rör skolväsendets verksamheter. Det är huvudsakligen Skolverket som på regeringens uppdrag efterfrågar BARNverkets synpunkter i olika skol- och förskolerelaterade frågor.

Som medlem har du möjlighet att medverka i processen när BARNverket skriver remissyttranden. Inkom med dina kommentarer eller förslag till samordning@barnverket.se. Skriv vilken kommun du tillhör och om du tillhör en organisation/nätverk eller skriver som privatperson. Vi återkopplar när sammanställningen är gjord.

Förslag om stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

BARNverkets remissvar måste lämnas senast den 12 februari 2018.

Uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande
Missiv moderna språk
Moderna språk, språkval, centralt innehåll – remiss
Moderna språk, kinesiska, språkval, centralt innehåll – remiss
Teckenspråk för hörande, språkval, centralt innehåll – remiss
Ändringsföreskrift kunskapskrav grundskola
Ändringsföreskrift kunskapskrav vissa ämnen specialskola
Ändringsföreskrift kursplaner vissa ämnen specialskola
Konsekvensutredning moderna språk

Förslag om reviderad läroplan för förskolan

BARNverkets remissvar är inlämnat.

Missiv
Remiss
Uppdrag om översyn
Konsekvensutredning

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.