Gunilla Niss

BARNverket har diskuterat barns fysiska miljö med utbildningsdepartementet

regeringskanslietBARNverket har besökt utbildningsdepartementet med anledning av föräldrars ökade oro över barnens fysiska miljö i skolväsendets verksamheter. Dessutom har BARNverket noterat att riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.

”Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen”

Förskolegård Foto: Madeleine Lidman– Vi uppmanar våra politiker att ta folk-, barnhälso- och miljöperspektivet på allvar. Många oroliga föräldrar har hört av sig till BARNverket när det gäller stadsplaneringen. Allt fler grönområden och ytor för lek, rörelseglädje och återhämtning minskar, vilket riskerar barns utveckling, hälsa och lärande. Tidningen ETC publicerar nu debattartikeln ”Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen” som BARNverket varit med och undertecknat tillsammans med kulturpersonligheter och forskare. 

BARNverket önskar träffa stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan

Foto: Kristian Pohl/RegeringskanslietMånga oroliga föräldrar har hört av sig till BARNverket när det gäller barnens arbets- och utvecklingsmiljö i förskola, skola och på fritids i samband med att städer växer.
BARNverket har nu kontaktat stadsutvecklingsminister Mehemet Kaplan med önskan om ett möte:

Ska det finnas barn i städer? Skolgårdar krymper och försvinner när städer växer

Lekande barnFöräldrar hör av sig till BARNverket och undrar: Ska det finnas barn i städer? Stillasittandet ökar och det gör också kunskapen om betydelsen av rörelseglädje och fysiska aktivitet för barns utveckling, hälsa och lärande samt skolresultat. Samtidigt krymper och försvinner skolgårdarna samt stora gröna ytor i samhällsplaneringen. Det handlar om barnens arbetsmiljö och livsmiljöFörtätning och samhällsplanering sker utan att ta hänsyn till barnhälsoperspektivet och barns behov.

Elevinflytande: ”Deras kamp gav nya duschar” – och en bättre arbetsmiljö

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman Foto: Monica RyttmarkerAtt duscha utan bås efter gympan är för många elever en otrygg och pinsam situation.

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman säger till Lilla Aktuellt att hon tycker att många skolor är dåliga på att göra duscharna till trygga platser för alla. Men det finns goda exempel.

Föräldraprotest mot sparkrav gav resultat

Foto: Don Shall (FLICKR) LICENS: CC BY-SAFöräldrar i stadsdelen Hägersten – Liljeholmen i Stockholm vann kampen mot politikerna – Nu slopar stadsdelen sparkraven på förskolan

Föräldern Patrik Sjöström I stadsdelen Hägersten – Liljeholmen i Stockholm startade en namninsamling i våras när han fick höra att stadsdelen skulle spara 2 % på förskolan. Namninsamlingen fick över 2 000 namnunderskrifter och nu slopar stadsdelen sparkraven på förskolan skriver Tidningen Liljeholmen/Älvsjö.