Alla inlägg av Joel Niklasson

Systemfelet: Förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv, saknas

Det finns ett systemfel i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete som riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande. Det saknas nämligen förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. Forskningen är enig om att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av allt från gener och stress till rörelse och nära relationer samt den fysiska miljön.

Så skrev BARNverket i ett inlägg december 2016. Idag, 2019, är detta fortfarande högaktuellt! Det gäller t ex digitaliseringsstrategin och ökad skärmtid, betygssystem och kunskapskrav, hot och våld i skolmiljön, samt när nya förskolor och skolor ska planläggas och byggas. Bristen på konsekvensanalyser och förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barn och elevhälsoperspektiv, riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet!

Vidare skrev vi 2016: Fortsätt läsa Systemfelet: Förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv, saknas

God jul och gott nytt år!

BARNverket önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!

Under 2018 har vi fortsatt att lyfta fram vikten av ett barn- och elevhälsoperspektiv inom skolväsendets verksamheter, samt behovet av förebyggande riskbedömningar och konsekvensanalyser i dess utvecklingsarbete. Vi har lagt extra stort fokus på barngruppsstorlekar, digitaliseringen, betygssystemet och kunskapskraven, samt barnens fysiska lärmiljöer, inne och ute. Våra barn ska ges de bästa möjliga förutsättningar för utveckling, hälsa och lärande!

Fortsätt läsa God jul och gott nytt år!

Digitaliseringen i förskolan – för vems bästa?

Ekonomiska intressenter får inflytande över barnen redan i förskoleåldern: ”Techföretagen täljer guld i förskolan”, medan föräldrar förlorar möjligheten att själva ”bestämma om deras småbarn ska stirra in i skärmar eller inte”.

Paulina Neuding skriver i Dagens samhälle varför man bör vara skeptisk mot införandet av digitala läromedel i förskolans läroplan:

Fortsätt läsa Digitaliseringen i förskolan – för vems bästa?

Digitaliseringens risker, en barnläkares synpunkter

Den digitaliseringsstrategi som idag genomsyrar hela skolväsendet, från förskola till gymnasium, riskerar få stora konsekvenser för våra barns utveckling, hälsa och lärande.

Innan förslaget klubbades igenom, inkom bl a detta remissvar från Hugo Lagercrantz, senior professor i Barnmedicin:

Fortsätt läsa Digitaliseringens risker, en barnläkares synpunkter