Alla inlägg av KentC

Små barns användning av digitala medier ökar

Var är barnhälsoperspektivet?

Internetstiftelsens rapport 2018, Svenskarna och internet 2018, visar att internetanvändningen ökat de senaste åren, främst bland de minsta barnen. Idag använder vart fjärde svenskt spädbarn (!) internet. Med anledning av den tidiga exponeringen för digitala medier efterlyser föräldraföreningen BARNverket riskbedömningar utifrån barns utveckling, hälsa och lärande. Fortsätt läsa Små barns användning av digitala medier ökar

Digitaliseringsministern driver på – och kritiserar sociala medier

I en artikel i DN 2018-09-05 kritiserar vår digitaliseringsminister sociala medier för bristande hantering av främlingsfientliga sidor med dold avsändare. Samme digitaliseringsminister, som medverkar till och aktivt driver på för att landets alla barn och ungdomar ska vara uppkopplade på nätet, tycker inte att sociala medier tar sitt ansvar för vad de publicerar. Fortsätt läsa Digitaliseringsministern driver på – och kritiserar sociala medier

Riksdagspartiernas svar på BARNverkets frågor inför valet 2018

Inför valet 2018 har BARNverket skickat ut ett frågebatteri till samtliga riksdagspartier. Frågorna berör barn- och elevhälsoperspektivet och de risker i skolväsendets verksamheter och miljöer som kan påverka våra barns utveckling, hälsa och lärande. Dessutom finns frågor om åtgärdsförslag för att förebygga riskerna samt en fråga om föräldrainflytande.
Fortsätt läsa Riksdagspartiernas svar på BARNverkets frågor inför valet 2018

”Barn- och elevhälsoperspektivet” och systemfelet ”Förebyggande riskbedömningar saknas”

Detta är en sammanställning av texter och inlägg om barn- och elevhälsoperspektivet samt om systemfelet att förebyggande riskbedömningar saknas. Texterna har publicerats på BARNverkets hemsida de senaste fyra åren. De är skrivna av BARNverket samt forskare och experter dels inom området barns och ungdomars utveckling, hälsa och lärande och dels inom området psykiska och fysiska miljöer, inne och ute. Fortsätt läsa ”Barn- och elevhälsoperspektivet” och systemfelet ”Förebyggande riskbedömningar saknas”

BARNverkets present till partiledarna under Järvaveckan 2018

BARNverket har samlat kunskap och erfarenheter av att fysiska faktorer – till exempel naturen, ljus och ljud samt rum och färg – påverkar våra barns beteende, utveckling, hälsa och lärande. Detta är något som vi vill dela med oss av till våra politiker. Fortsätt läsa BARNverkets present till partiledarna under Järvaveckan 2018