Alla inlägg av Magnus

Riksmöte 2016

logotyp

Föräldraorganisationen BARNverket inbjuder till:

Riksmöte 2016

Föreläsning av:

Töres Theorell: ”Barn, stress och musik”

Riksmötesförhandlingar

Dialog om de viktigaste frågorna för barn och föräldrar i förskola, skola, fritids och gymnasium

Detaljerat program kommer.

.

Tid: 14 april kl 18.00 – 21.00

Plats: Åsögatan 117, Stockholm

Anmälan: Anmäl er via e-post till samordning@barnverket.se

Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudgeten för 2016

logotypForskning och erfarenhet visar tydligt att luftkvalitet, städning, buller och den auditiva miljön påverkar skolresultat och hälsa. Därför har BARNverket, tillsammans med fem andra organisationer, sänt en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson med en uppmaning till regeringen om att, i ändringsbudgeten för 2016, behålla det statliga stödet för upprustning av skollokaler.

Läs vår skrivelse här: http://astmaoallergiforbundet.se/skrivelser/manga-vinster-med-att-behalla-skolmiljarden-i-andringsbudget-for-2016/

Framtidens lärmiljöer – om eleverna får bestämma

logotypDen fysiska miljön påverkar barns och elevers hälsa och skolresultat. Svensk skola och samhället i övrigt har mycket att vinna på att lyssna till barn och elever samt se dem som biologiska individer med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling, som påverkas av den fysiska miljön.

Fortsätt läsa Framtidens lärmiljöer – om eleverna får bestämma

Goda förutsättningar för hälsa och lärande skapas när mobilförbud införs på skolor.

När barnen slutade leka och vara fysiskt aktiva på rasterna beslöt rektorn på Bräckeskolan i Göteborg att införa förbud mot mobiler och surfplattor på skoltid. Detta gav positiva effekter. Fortsätt läsa Goda förutsättningar för hälsa och lärande skapas när mobilförbud införs på skolor.