BV i media

”Ogenomtänkta reformer riskerar barns hälsa” Dagens Samhälle 2019-08-28

”Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klass- rummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop.” SdS 2018-02-13

“Experter slår larm: Glasväggar i skolan ett problem”, SVT 2019-01-24

“Barnverket kräver lex Sarah i förskolan” Kommunalarbetaren 2018-05-09

”Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klass- rummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop.” SdS 2018-02-13

“Digitaliseringen av skolan – ett riskfyllt experiment” Dagens Samhälle 2017-12-11

“Fler barn får medicin mot adhd” SVT 2017-06-02

“Läskiga trapphuset på skolan åtgärdas – men det dröjer” Direktpress 2016-12-22

“Oskyddat trappschakt på skola väcker oro” DN 2016-11-25

Skolergonom: ”Getingeskolan exempel på systemfel” SVT 2016-09-23

“Förtätningen av staden ger för små skolgårdar” SR 2016-08-23

“Dags att lyfta barnhälsoperspektivet i stadsplaneringen” ETC Stockholm, 2015-09-14

“Barnperspektivet saknas i mediernas Brommabevakning” DS 2015-05-21

”Barnhälsoperspektivet måsta gälla” SR P4, 2014-10-21

“Barnen offras när Stockholm växer” Dagens Samhälle 2014-09-12

”Bullret från flyget stressar barn” Dagens Samhälle, 2014-09-01

”Dagens förskola har blivit ett experiment” SvD, 2014-03-22

“Gunilla Niss om förskolans och barnens verklighet” Din lokaltidning, 2014-02-04

”Många av barnen blir hemmasittare” Dagens Arena, 2013-09-13

”Jag undrar om det gjorts någon riskbedömning innan man gör de här förändringarna. Jag tycker att det är dags att börja titta på arbetsmiljölagen också. För barnen går under den.”

”Senast i dag har jag fått höra från två olika håll att personalen har fått munkavel på sig så fort de nämner stora barngrupper.”

”Barackerna ingen trygg miljö för barnen” SVT, 2013-06-11

”Det är mycket prat om budget i balans, det vore skönt att höra lite mer prat om barn i balans, säger Gunilla Niss.”

”Brister i skolmiljön hindrar inlärningen” SvD, 2013-04-02

”Det saknas helt krav på riskbedömning ur ett barnhälsoperspektiv i dag. Det finns många olika lagstiftningar som rör eleverna men ingen som på ett samlat sätt skyddar barnens/elevernas hälsa.”