Kategoriarkiv: Arkiverade sidor

God jul och gott nytt år!

BARNverket önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!

Under 2018 har vi fortsatt att lyfta fram vikten av ett barn- och elevhälsoperspektiv inom skolväsendets verksamheter, samt behovet av förebyggande riskbedömningar och konsekvensanalyser i dess utvecklingsarbete. Vi har lagt extra stort fokus på barngruppsstorlekar, digitaliseringen, betygssystemet och kunskapskraven, samt barnens fysiska lärmiljöer, inne och ute. Våra barn ska ges de bästa möjliga förutsättningar för utveckling, hälsa och lärande!

Fortsätt läsa God jul och gott nytt år!

Digitaliseringen i förskolan – för vems bästa?

Ekonomiska intressenter får inflytande över barnen redan i förskoleåldern: ”Techföretagen täljer guld i förskolan”, medan föräldrar förlorar möjligheten att själva ”bestämma om deras småbarn ska stirra in i skärmar eller inte”.

Paulina Neuding skriver i Dagens samhälle varför man bör vara skeptisk mot införandet av digitala läromedel i förskolans läroplan:

Fortsätt läsa Digitaliseringen i förskolan – för vems bästa?

Digitaliseringens risker, en barnläkares synpunkter

Den digitaliseringsstrategi som idag genomsyrar hela skolväsendet, från förskola till gymnasium, riskerar få stora konsekvenser för våra barns utveckling, hälsa och lärande.

Innan förslaget klubbades igenom, inkom bl a detta remissvar från Hugo Lagercrantz, senior professor i Barnmedicin:

Fortsätt läsa Digitaliseringens risker, en barnläkares synpunkter

Små barns användning av digitala medier ökar

Var är barnhälsoperspektivet?

Internetstiftelsens rapport 2018, Svenskarna och internet 2018, visar att internetanvändningen ökat de senaste åren, främst bland de minsta barnen. Idag använder vart fjärde svenskt spädbarn (!) internet. Med anledning av den tidiga exponeringen för digitala medier efterlyser föräldraföreningen BARNverket riskbedömningar utifrån barns utveckling, hälsa och lärande. Fortsätt läsa Små barns användning av digitala medier ökar

Digitaliseringsministern driver på – och kritiserar sociala medier

I en artikel i DN 2018-09-05 kritiserar vår digitaliseringsminister sociala medier för bristande hantering av främlingsfientliga sidor med dold avsändare. Samme digitaliseringsminister, som medverkar till och aktivt driver på för att landets alla barn och ungdomar ska vara uppkopplade på nätet, tycker inte att sociala medier tar sitt ansvar för vad de publicerar. Fortsätt läsa Digitaliseringsministern driver på – och kritiserar sociala medier