Kontakt

Mejladress: samordning@barnverket.se
Barnverkets mobil: 070-630 85 45

Postadress:
Barnverket
c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 63 Åkersberga

Samordningsgruppen/styrelsen:
Gunilla Niss, förskolepsykolog (ordförande)
Elisabet Nyléus, förskollärare (sekreterare)
Ulla Flacke, socionom (kassör)
Sören Holmberg, hörselvårdsingenjör
Magnus Persson, förälder

Suppleanter
Larry Åberg, VD, Rektor
Anders Pettersson, Changermaker
Eva Datta, lärare

Kommunikatör:

Monica Wester
Förälder, barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45

monica.wester@barnverket.se

 

Kommentera