Kontakt

Mejladress: samordning@barnverket.se
Barnverkets mobil: 070-630 85 45

Postadress:
Barnverket
c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 63 Åkersberga

Samordningsgruppen/styrelsen:
Gunilla Niss, förskolepsykolog (ordförande)
Eva Datta, lärare (sekreterare)
Ulla Flacke, socionom (kassör)
Sören Holmberg, far, farfar,ingenjör (Ledamot)
Magnus Persson, ingenjör (Ledamot)

Suppleanter

Christina Björklund, Sth

Maria Flacke, Sth, har avgått som suppleant.

Jennie Holmström, Hovmantorp

Una Kjällquist, Sth

Helena Lindfors, Lund

Michael Wigge, Sth

Kommunikatör:

Monica Wester
Förälder, barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45

monica.wester@barnverket.se

 

Kommentera