Om oss

BARNverket är en rikstäckande partipolitisk och religiöst obunden förening för:

  • föräldrar
  • föräldraföreningar och föräldranätverk
  • andra engagerade oavsett ålder

som arbetar för barn i förskola, skola, gymnasium och fritidshem. Utökad delaktighet och ökat inflytande för föräldrar och barn i dessa verksamheter är en viktig målsättning för BARNverket.

BARNverket verkar också för att alla barn i förskola, grundskola, fritids och gymnasium ges bästa möjliga start i livet; en god hälsa, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.

BARNverkets plattform
BARNverkets plattform innehåller föreningens grundvärderingar och övergripande mål. Som medlem i BARNverket ställer man sig bakom BARNverkets plattform.
BARNverkets plattform

BARNverkets stadgar
Stadgarna reglerar BARNverkets verksamhet. Högsta beslutande organ är Riksmötet som hålls årligen mellan mars och september.
BARNverkets stadgar

BARNverkets samordningsgrupp/styrelse 2016 – 2017
Ledamöter
Gunilla Niss, förskolepsykolog (ordförande)

Ulla Flacke, socionom (kassör)

Elisabet Nyléus förskollärare (sekreterare)

Magnus Persson, förälder

Sören Holmberg, ledamot

Suppleanter:

Larry Åberg, rektor VD Kunskaps Kryssaren

Anders Pettersson, Changemaker

Eva Datta, lärare

Kontakta samordningsgruppen/styrelsen:
Mejladress: samordning@barnverket.se
Mobilnummer: 070-630 85 45

Postadress:
Barnverket c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 63 Åkersberga

Kommunikatör:

Monica Wester
Förälder, barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45,

monica.wester@barnverket.se

Kommentera