Om oss

BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening för:

  • föräldrar
  • föräldraföreningar och föräldranätverk
  • andra engagerade oavsett ålder

som arbetar för barn i förskola, skola, gymnasium och fritidshem. Utökad delaktighet och ökat inflytande för föräldrar och barn i dessa verksamheter är en viktig målsättning för BARNverket.

BARNverket verkar också för att alla barn i förskola, grundskola, fritids och gymnasium ges bästa möjliga start i livet; en god hälsa, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.

BARNverkets plattform
BARNverkets plattform innehåller föreningens grundvärderingar och övergripande mål. Som medlem i BARNverket ställer man sig bakom BARNverkets plattform.
BARNverkets plattform

BARNverkets stadgar
Stadgarna reglerar BARNverkets verksamhet. Högsta beslutande organ är Riksmötet som hålls årligen mellan mars och september.
BARNverkets stadgar

BARNverkets samordningsgrupp/styrelse 2017 – 2018
Ledamöter
Gunilla Niss, leg. psykolog (ordförande)

Ulla Flacke, socionom (kassör)

Eva Datta, gymnasielärare (sekreterare)

Magnus Persson, ingenjör(ledamot)

Sören Holmberg, far, farfar, ingenjör (ledamot)

Suppleanter:

Christina Björklund, forskare inom arbetsmiljö

Jennie Holmström, tandläkare

Una Kjällquist, läkare, forskare

Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog

Michael Wigge, jurist

Maria Flacke, Sth , har avgått som suppleant

Kontakta samordningsgruppen/styrelsen:
Mejladress: samordning@barnverket.se
Mobilnummer: 070-630 85 45

Postadress:
Barnverket c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 63 Åkersberga

Kommunikatör:

Monica Wester
Förälder, barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45,
monica.wester@barnverket.se

Information om medlemsregistret och GDPR

Kära medlemmar, och blivande, i BARNverket:
Med anledning av den nya dataskyddslagen “General Data Protection Regulation” (GDPR), som kom den 25 maj 2018 vill vi framföra följande. BARNverket har ett medlemsregister där det finns information om medlemmar. Vi har namn, kommuntillhörighet, maildress, om man är förälder eller övrigt men inga personnummer eller födelsedata och i några fall har vi adress. Vårt dataregister ligger hos arcMember (https://www.arcmember.se/gdpr/) som har hög datasäkerhet men just på grund av GDPR anlitat Sædén Advisory AB som är experter i ämnet.

Om du fått mail från BARNverket så visar det att du är registrerad hos oss som medlem. Vi hoppas du även fortsättningsvis vill vara medlem, för du är viktig, ju fler vi är ju mer tyngd får vårt arbete. Om du inte är medlem hoppas vi att du går in på vår hemsida och går med. Just nu arbetar BARNverket med att få de politiska partierna att svara på frågor i samband med vårt upprop inför valet i september.

Vi kommer inte lämna ut några data från vårt medlemsregister utan att först fråga dig för att vara säkra på att du som medlem godkänner detta. Om du önskar strykas från vårt medlemsregister så meddela oss.

Med vänlig hälsning

Ordförande Gunilla Niss

Mail: samordning@barnverket.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.