Ljusets påverkan på barn

Ungefär en tredjedel av vuxna är mer känsliga för visuella stimuli. Dessa visuella stimuli kan bestå av för starka ljuskällor, för stora kontraster på ljusheten på ytor, visuellt och icke-visuellt flimmer från ljuskällor.

Forskning visar att barn är mer känsliga än vuxna för störningar i den visuella miljön, framförallt icke-visuellt flimmer. De vanligaste problemen som uppkommer när man reagerar på detta är ögonbesvär, huvudvärk, migrän och eventuellt nackbesvär.

Skolinspektionens skolenkät

Flera föräldrar i BARNverket har reagerat på Skolenkäten som Skolinspektionen använder för sin kvalitetsmätning. En av dem skickade följande kommentarer till Skolinspektionen, som vi väljer att dela. BARNverket ser också problemet med otydlighet i ansvars- och kvalitetsfrågor. Vi vill också inkludera fysiska miljöfaktorer i skolans kvalitetsarbete. (Se Barnverkets mål.)

Det behövs en barnmiljölag!

Förskolor och skolor måste byggas bättre – för barnens skull!

Det gäller att göra rätt från början, för barn går inte i repris.
Därför behövs nu tvärprofessionell kompetens när förskolor och skolor ska byggas. Det gäller att ta hänsyn till barns behov, för kropp, sinnen och den känsliga hjärnan i utveckling. Och det gäller att göra konsekvensanalyser och förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. 

Vad tycker ni?

Föräldraorganisationen BARNverket har möjlighet att tycka till om olika förslag på lagändringar, reformer och förändrade riktlinjer. Då är våra medlemmars kunskap, erfarenheter och åsikter ovärderliga!

Just nu finns det möjlighet att läsa om, och besvara en enkät kring:

Förändrade kurs- och ämnesplaner
Svar ska vara inskickat via denna enkät senast 27 januari 2019

BARNverket planerar skicka en kompletterande skrivelse till Skolverket, angående kurs- och ämnesplanerna. Vi tar som alltid avstamp i barn- och elevhälsoperspektivet. Barn är biologiska varelser och växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling. Hänsyn måste tas till barns behov och förutsättningar.
Hur mår våra barn?
Hur påverkas de av dagens kursplaner och betygssystem? 

Vill du också göra din röst hörd? Vad tycker du, som förälder, om de föreslagna ändringarna i kurs- och ämnesplanerna?

Kontakta oss på: samordning@barnverket.se

Uppdatering! 
Följande skrivelse skickade BARNverket till Skolverket 26 februari 2019:
Ang Skolverkets arbete med reviderade kurs o ämnesplaner

Filmen Barndom

Bildkälla: Folkets bio

Se, lyssna och njut av den prisbelönta filmen “Barndom”. En stark kontrast till samhällsbygget i Sverige.

En film om barn på barnens villkor. Den mångfaldigt prisbelönade regissören Margreth Olin har under ett år följt barnen på en förskola med sin kamera. En film om det lilla i det stora och om konsten att vara närvarande medan livet pågår.

86% av svenska skolelever rör sig för lite!

Ny rapport från folkhälsomyndigheten visar nu att endast 14 % av svenska skolelever rör på sig så mycket som de behöver enligt WHO´s rekommendationer, det vill säga en timme per dag. Nu måste samhällsplanerare, kommuner, förskolor och skolor skapa tillräckligt med ytor och rum för barns rörelseglädje och motoriska utveckling, och fysisk aktivitet, inne och ute.

Systemfelet: Förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv, saknas

Det finns ett systemfel i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete som riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande. Det saknas nämligen förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. Forskningen är enig om att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som påverkas av allt från gener och stress till rörelse och nära relationer samt den fysiska miljön.

Så skrev BARNverket i ett inlägg december 2016. Idag, 2019, är detta fortfarande högaktuellt! Det gäller t ex digitaliseringsstrategin och ökad skärmtid, betygssystem och kunskapskrav, hot och våld i skolmiljön, samt när nya förskolor och skolor ska planläggas och byggas. Bristen på konsekvensanalyser och förebyggande riskbedömningar, utifrån ett barn och elevhälsoperspektiv, riskerar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet!

Vidare skrev vi 2016: …