Stefan Löfven tar emot BARNverkets Bok-kasse på Järvaveckan 2019

Under den årliga Järvaveckan delade BARNverket ut sin sommarpresent till partiledarna. Detta år i form av en ”Bok–kasse” med böcker och forskning om skärmar och barns behov för utveckling, hälsa och lärande. BARNverket träffade bland andra Statsminister Stefan Löfven och informerade om att förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas gällande skolväsendets digitaliseringsstrategi.

Stillasittande och ökad skärmtid- ett riskfyllt experiment?

Svenska barn och unga spenderar allt mindre tid i rörelse och allt mer tid framför skärmar av olika slag. Vad får detta för konsekvenser när det kommer till barns och ungas utveckling, hälsa och välbefinnande? Ann-Christine Sollerhed, Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning idrott och hälsa vid Högskolan i Kristianstad, har skrivit följande inlägg.

Ljusets påverkan på barn

Ungefär en tredjedel av vuxna är mer känsliga för visuella stimuli. Dessa visuella stimuli kan bestå av för starka ljuskällor, för stora kontraster på ljusheten på ytor, visuellt och icke-visuellt flimmer från ljuskällor.

Forskning visar att barn är mer känsliga än vuxna för störningar i den visuella miljön, framförallt icke-visuellt flimmer. De vanligaste problemen som uppkommer när man reagerar på detta är ögonbesvär, huvudvärk, migrän och eventuellt nackbesvär.

Skolinspektionens skolenkät

Flera föräldrar i BARNverket har reagerat på Skolenkäten som Skolinspektionen använder för sin kvalitetsmätning. En av dem skickade följande kommentarer till Skolinspektionen, som vi väljer att dela. BARNverket ser också problemet med otydlighet i ansvars- och kvalitetsfrågor. Vi vill också inkludera fysiska miljöfaktorer i skolans kvalitetsarbete. (Se Barnverkets mål.)

Det behövs en barnmiljölag!

Förskolor och skolor måste byggas bättre – för barnens skull!

Det gäller att göra rätt från början, för barn går inte i repris.
Därför behövs nu tvärprofessionell kompetens när förskolor och skolor ska byggas. Det gäller att ta hänsyn till barns behov, för kropp, sinnen och den känsliga hjärnan i utveckling. Och det gäller att göra konsekvensanalyser och förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. 

Vad tycker ni?

Föräldraorganisationen BARNverket har möjlighet att tycka till om olika förslag på lagändringar, reformer och förändrade riktlinjer. Då är våra medlemmars kunskap, erfarenheter och åsikter ovärderliga!

Just nu finns det möjlighet att läsa om, och besvara en enkät kring:

Förändrade kurs- och ämnesplaner
Svar ska vara inskickat via denna enkät senast 27 januari 2019

BARNverket planerar skicka en kompletterande skrivelse till Skolverket, angående kurs- och ämnesplanerna. Vi tar som alltid avstamp i barn- och elevhälsoperspektivet. Barn är biologiska varelser och växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling. Hänsyn måste tas till barns behov och förutsättningar.
Hur mår våra barn?
Hur påverkas de av dagens kursplaner och betygssystem? 

Vill du också göra din röst hörd? Vad tycker du, som förälder, om de föreslagna ändringarna i kurs- och ämnesplanerna?

Kontakta oss på: samordning@barnverket.se

Uppdatering! 
Följande skrivelse skickade BARNverket till Skolverket 26 februari 2019:
Ang Skolverkets arbete med reviderade kurs o ämnesplaner