Digitaliseringen av skolväsendet ett riskfyllt experiment

Foto: Mostphotos

Barnverket gör sin röst hörd och skriver den 11 december i Dagens Samhälle om digitaliseringen av skolväsendet. Mot bakgrund av Läkaresällskapets konferens “Den uppkopplade barnhjärnan” (där inte en enda politiker fanns på plats) och den forskning som nu lyfts fram vill vi uppmana beslutsfattare och aktörer inom skola och förskola att informera sig om riskerna med digitaliseringen av förskola och skola. En tvärvetenskaplig förebyggande riskbedömning ur barn- och elevhälsoperspektiv måste föregå en sån här viktig fråga! Fortsätt läsa Digitaliseringen av skolväsendet ett riskfyllt experiment

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet saknar riskbedömningar


I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19) saknas helt förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv och utifrån att barn är biologiska växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling. Fortsätt läsa Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet saknar riskbedömningar

Gammal kunskap viktig i en tid då rörelse och yta försvinner

Texten nedan är ett utdrag ur boken “Allt om Barn” från 1945. Redan för 70 år sedan lyftes alltså vikten av barnets rörelse, motorik och yta fram. Gammal kunskap som glömts eller gömts undan måste lyftas fram snarast i dagens skola och förskola. Den fysiska miljön är inte bara viktig, utan utgör en absolut förutsättning för barnets psykiska, fysiska, sociala och kognitiva utveckling.

Utdrag ur boken “Allt om barn” från 1945

Barnverket.NU ej längre något problem för oss

Under senaste tiden har en hemsida med domännamnet Barnverket.NU orsakat problem när det gäller marknadsföring och kommunikation för BARNverkets styrelse och förvirring för BARNverkets medlemmar och följare. Nu har hemsidan Barnverket.nu, som kontrollerats av ett kasinonätverk, släckts ned.

Svensk kasinojätte poserade som barnorganisation för att ragga spelare

Det är så cyniskt och osmakligt att man baxnar

Enkät föräldraperspektiv på samarbete mellan BVC förskola

Till förälder/vårdnadshavare till barn 0-8 år

Undersökning om samarbete mellan barnavårdscentral (BVC)och förskola

Vilka erfarenheter har du av samverkan mellan BVC och förskolan runt ditt/dina barn?

Barnhälsovården i Stockholms läns landsting och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet genomförde i samverkan med Svenska OMEP, som är en intresseorganisation för barn 0 – 8 år under februari 2017 en enkätundersökning,se vidare nedan Enkät

Enkät samarbete förskola BVC 201705