Remissförfarande

På denna sida läggs aktuell remissförfrågan ut.

Som medlem i BARNverket har du möjlighet att påverka remissförfarandet när BARNverket i egenskap av föräldraorganisation fungerar som nationell remissinstans.

Fyll gärna i dina synpunkter på aktuell remissförfrågan i fältet nedan tillsammans med övriga uppgifter så återkopplar vi till dig innan BARNverkets svar på remissen skickas in.

För närvarande ligger ingen remiss ute för synpunkter men håll utkik om det dyker upp någon här. De remisser som BARNverket tidigare har besvarat finner du på sidan Remissvar.

Kommentera