Vi behöver din hjälp!

BARNverket behöver mer pengar för att kunna fortsätta och dessutom utöka det viktiga arbetet för barns och elevers hälsofrämjande miljöer för utveckling, hälsa och lärande.

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till plusgiro 124 48 95-7.