Statistik förskolan

Genomsnittlig gruppstorlek och personaltäthet i förskolan åren 1985-2012

År Gruppstorlek Barn/årsarbetare
1985 13,4 4,3
1990 13,8 4,4
1994 16,5 5,2
1995 16,7 5,5
1998 16,5 5,7
2002 17,4 5,3
2003 17,2 5,4
2004 17,2 5,4
2005 17,0 5,2
2006 16,7 5,1
2007 16,7 5,2
2008 16,9 5,3
2009 16,8 5,3
2010 16,9 5,4
2011 16,8 5,3
2012 16,9 5,3

Över 480 000 barn går idag i förskolan – en ökning med 10 000 barn sedan förra året. Aldrig tidigare har så många barn varit inskrivna i förskolan.

I takt med att allt fler barn har skrivits in i förskolan har även antalet grupper blivit fler. Det finns totalt 28 600 grupper i förskolan. Liksom hösten 2011 har nästan hälften av dessa grupper (43 procent) mellan 16 och 20 barn. Det finns det drygt 5 100 grupper med 21 barn eller fler. Av alla grupper i förskolan har 18 procent 21 barn eller fler.

Via länkarna nedan kan du hämta aktuella rapporter och tabeller i sin helhet från Skolverket där vi hämtat siffrorna.

Statistik förskolan (Skolverket)
PM – Barn och personal i förskolan hösten 2012