Barnverket samlar engagemang i hela staden!

Hej politiker och allmänhet i Göteborg!

 

Mitt namn är Örjan Askerdal och jag bor i Frölunda-Högsbo med två barn; 18 mån och drygt 4år. Jag efterlyser någon som tar ansvaret för kvalité när det gäller förskola och skola i Göteborg. Så sent som 3 dec sa kommunfullmäktige tydligt att det är skolverkets rekommendationer för kvalité som skall gälla och att krisen INTE är en ursäkt. Ändå kritiseras exempelvis SDN Linnéstaden för att man inte sparat tillräckligt samtidigt som mar har barngrupper på 27 barn i ålder 1-3. Det kan väl inte finnas någon som tycker detta är acceptabel kvalité?!

Att det ändå kan bli så beror på att det faktiskt inte finns någon som har ansvar för kvalité för förskola och skola i Göteborg. Ann Lundgren som är skolkommunalråd har tydligt talat om att hon endast ger riktlinjer (och dessa är att följa skolverkets rekommendationer för förskola sa hon i kommunfullmäktige så sent som 3 dec 2009. Lyssna gärna på hennes svar och debatten kring interpellationen från Mats Rubin (V) som finns på Göteborgs stads sida) och INTE följer upp om dessa följs. Hon vill inte heller ha en dialog med oss föräldrar eftersom det på pappret står att SDN har ansvaret för kvalité i förskola och skola. MEN detta är ju endast på pappret eftersom SDN-politikerna måste prioritera budget och lokaler före kvalitén eftersom det finns centrala organisationer (ekonomienheten på stadskansliet, stadsrevisionen och lokalsekretariatet) för dessa (men alltså inte för kvalitén) som kräver detta och annars rekommenderar kommunstyrelsen att byta ut SDN-politikerna.

I och med den nya stadsdelsreformen där många SDF tjänstemän blir av sina tjänster och måste söka nya i hård konkurrens så finns det inte heller nu någon på tjänstemannasidan som kan hålla emot när det gäller kvalitén. Att det saknas en ansvarig för kvalitén innebär i praktiken också att kunskapen om vad konsekvenserna blir av denna låga kvalité saknas. D.v.s. jag tror att många politiker är ”lyckligt omedvetna” om den gigantiska skuld de bygger på oss och lever istället i nuet vilket innebär att en ”budget i balans” ger dem minst problem.

Det är med andra ord fritt fall och det är våra barn, stadens framtid, som blir lidande och som vi kommer att få betala DYRT för senare, för att inte tala om allt lidande detta kommer att medföra. Trots att kunskapen om vinsterna med långsiktiga satsningar på kvalité finns svart på vitt (läs rapporterna ”Bättre stämma i bäcken än i ån” av Nilsson & Wadeskog eller ”Nu-inte senare” av Bitte Lundborg) så väljer kommunen att följa ekonomiska modeller som är hopplöst föråldrade.

En annan sak som kommit fram i mina försök att hitta lösningar är att kommunstyrelsen inte är beredd att föra en dialog med regeringen om eventuellt ytterligare ökat stöd eftersom de ”ideologiska skillnaderna är för stora”. D.v.s. partipolitiken går före våra barns väl.

Så då handlar problemet snarare om att kommunen är bedrövligt organiserad eftersom det saknas någon som centralt STÅR UPP FÖR KVALITÈ i förskola-skola. Detta innebär att det inte finns någon som kräver mer pengar till skolan när man fördelar stadens totala pengar som också innefattar bl.a. infrastruktur och anläggningar i budget.

Den tredje saken frånvaron av ansvarig för kvalité innebär är att det faktiskt inte finns någon för oss brukare-kunder-föräldrar att ha en dialog med. Det är frustrerande att bollas mellan kommunstyrelse, SDN och olika tjänstemän för att till slut bara inse att det inte finns någon som är intresserad av kvalitén. Därför behövs ett uppror som sätter fingret på att kvalitén omedelbart måste ses över!

Barn och unga är vår framtid! Vi har inte råd att ”spara” bort kvalitén på förskolor och skolor!

Vänliga hälsningar,
Örjan Askerdal,
Förälder i Frölunda-Högsbo, aktiv i Göteborgsföräldrar mot nedskärningar
Medlem i Barnverket
Medlem i Musiktåget (http://musiktåget.se)