Kontakt

Mejladress: samordning@barnverket.se
Barnverkets mobil: 070-630 85 45

Postadress:
Barnverket
c/o Gunilla Niss
Norra Skogsrundan 14
184 64 Åkersberga

Kommunikatör:
Monica Wester
Förälder, barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45

monica.wester@barnverket.se