Artiklar och pressklipp

Barnverket samlar engagemang i hela staden!
Örjan Askerdal

Tips på åtgärd för aktuella problem som kommun och stadsdelar har!
Camilla Tängman

Länkar till media som uppmärksammat våra senaste demonstrationer:
GP 3 december 2009
Internationalen, 4 december 2009
Nätverket gemensam välfärd, 3 december 2009


Bild från när lärare, föräldrar och elever demonstrerade på Gustav Adolfs torg den 10 maj 2009 mot nedskärningarna i skolan. Foto: Lisa Thanner.

Skär inte ned i Sveriges skolor! Öppet brev som publicerades i samband med demonstrationen i Göteborg den 10 maj 2009. Med en konsekvensanlays för Landamäreskolan.

Skolpeng. Kommentarer till den motion om skolpeng som valsat runt i kommun och stadsdelar sedan 2003.

Barnomsorgspeng.Kommentarer till den motion om barnomsorgspeng som valsat runt i kommun och stadsdelar sedan 2003.