Uppvaktningar

I BARNverkets verksamhet ingår att möta makthavare på olika nivåer. Vid nationella uppvaktningar och möten prioriteras vanligtvis de frågor som beslutats av senaste riksmöte. Vid flera tillfällen under året och även tidigare år har BARNverket uppvaktat ministrar och myndigheter för att uppmärksamma dem på de frågor som vi driver. Läs mer om några av dessa under Tidigare uppvaktningar.

Som medlem i BARNverket kan du medverka vid nationella uppvaktningar genom att framföra erfarenheter, åsikter och kunskaper inför uppvaktningen och/eller genom att fysiskt närvara under mötet. Läs mer under Medverkan vid uppvaktningar.