Tidigare Riksmöten

2022
Riksmöte dagordning 21 mars 2022,

Bokslut 2021

Revisionsberättelse 2022

2021
BARNverkets riksmöte hölls den 19 april 2021 online med Zoom.
Kallelse till riksmötet
Protokoll – BARNverkets riksmöte 2021
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2: Bokslut och revisionsberättelse 2020

2020
BARNverkets riksmöte hölls den 24 september 2020 online med Zoom.
Protokoll – BARNverkets riksmöte 2020 
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2019
Bilaga 2: Bokslut och revisionsberättelse 2019

2019
BARNverkets riksmöte hölls den 6 maj 2019.
Protokoll – BARNverkets riksmöte 2019 
Bilaga 1: Riksmöte-dagordning 2019
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 2: Bokslut och revisionsberättelse 2018
Bilaga 3: BARNverkets värdegrund och verksamhetsplan, förslag 2019
Bilaga 4: BARNverkets Stadgar – förslag till revidering. Befintlig ordalydelse inom parentes, ny text gulmarkerad.

2018
BARNverkets riksmöte hölls torsdagen den 20 september 2018, kl. 16.00–20.00 i centralt belägen lokal i Stockholm.

Protokoll – Barnverkets Riksmöte, 2018
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 2: Bokslut och revisionsberättelse 2017
Bilaga 3: BARNverkets plattform – ändringsförslag
Bilaga 4: BARNverkets stadgar – Samordningsgruppens förslag till revidering av stadgarna. Befintlig ordalydelse inom parentes, ny text gulmarkerad.

2017
BARNverkets Riksmöte hölls den 14 september 2017 i ABF-huset i Stockholm.

Protokoll från Riksmötet 2017
Verksamhetsberättelse för 2016

2016
BARNverkets Riksmöte hölls den 14 april 2016 i Stockholm (House of Change, Åsögatan 117).

Dagordning för Riksmötet 2016
Protokoll från Riksmötet 2016
Verksamhetsberättelse för 2015
Bilaga 3.5 Revisionsberättelse årsbokslut skanna (2)

2015
2015 10 31 BILAGA 4 PROTOKOLL riksstämma 2014 O 2015 skanna (5)
Verksamhetsberättelse för 2014
2015 07 01 Revisionsberättelse för 2014

2014
Protokoll BARNverkets Riksmöte 2014-03-15
Verksamhetsberättelse för 2013
Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö, Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör

2013
Protokoll BARNverkets Riksmöte 2013-04-21
Rapport från Riksmötet 2013
Verksamhetsberättelse för 2012

2012
Protokoll BARNverkets Riksmöte 2012-03-24
Verksamhetsberättelse för 2011

2011
Protokoll BARNverkets Riksmöte 2011-04-09

2010
Protokoll BARNverkets Riksmöte 2010-04-17
Protokoll BARNverket Riksmöte 2010-10-02

Samtliga dokument är i formatet PDF.