Bli medlem

Välkommen att bli medlem i vårt nätverk!

Det kostar ingenting att bli medlem. Medlemskap gäller kalenderårsvis och du får varje år en ny förfrågan om medlemskap som skickas till din e-postadress.

Som medlem kan du påverka vår verksamhet genom att på olika sätt bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang. Du kan även anmäla dig som kontaktperson för ett nätverk eller förening.

BARNverket är ett landsomfattande nätverk av engagerade personer och föreningar som vill förbättra barns miljö och villkor i förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Under flera år har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank inom olika områden som kan vara värdefull för dig som enskild eller för din förening.