Barnhälsoperspektivet

Barn och unga har en mycket känslig hjärna, kropp och många sinnen som är i stark utveckling och som påverkas av allt från ålder, gener och stress till rörelse, samspel och den fysiska och psykiska miljön. Detta måste skolväsendets verksamheter samt beslutsfattare och politiker på samtliga nivåer, från lokal till nationell nivå och från förskola till gymnasium, ta hänsyn till. Allt för att våra barn inte ska drabbas av ohälsa, skada eller hämmad utveckling.

BARNverket anser därför att “Barnhälsoperspektivet” skall gälla i skolväsendets samtliga verksamheter och miljöer! Det innebär att regelverk och styrdokument som påverkar barn och elever, från förskola till gymnasium inklusive arbetsmiljölagen, anpassas till:

  • HUR växande barns och ungas nervsystem, hjärna, kropp och alla sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt, smak, led- och muskelsinne samt balans) mognar och utvecklas.
  • VAD växande barns och ungas nervsystem, hjärna, kropp och alla sinnen behöver för optimal fysisk och psykisk utveckling och hälsa som grund till lärande och prestation.