Almedalen

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen.

De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Men numera är Almedalsveckan också Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Vi i Barnverket har sett det som en naturlig plats för oss att medverka för att påverka politiker, tjänstemän och allmänhet i de frågor som vi arbetar med.

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Vi i Barnverket har haft representanter på plats sedan 2010 och egna seminarier och debatter sedan 2011.

Läs mer om Barnverkets arrangemang 5/7 2013, kl 10-11
Jag vill sitta still men inte min kropp! Var är barnhälsoperspektivet i förskola, skola och fritids?