Aktuell verksamhet

BARNverkets aktuella verksamhet eller inriktning nationellt beslutas varje år av Riksmötet. För närvarande är den övergripande inriktningen Utveckling, Hälsa och Säkerhet ur ett Barn- och Elevhälsoperspektiv.

Länken nedan tar dig vidare till en “kunskapsbank” med fördjupad information kring erfarenheter och forskning inom detta område. Denna bank fylls på löpande.

Till Barn- och Elevhälsoperspektivet