Stockholm

Eftersom verksamheten i regionen är spridd i ett stort antal organisationer och föreningar behövs det någon form av samordning och överblick. Vi har därför ett antal personer i vår samordningsgrupp som har den funktionen.

På nedanstående adress når du oss med frågor om verksamheten i Stockholm, gemensamma aktioner, hur man startar lokala nätverk etc.

 

 

Underavdelningar

Kontaktperson: Monica Wester
Tel: 08 – 760 85 45
stockholm@barnverket.nu