BARNverkets bokkasse till partiledarna 2022

För tredje året i rad, med undantag för pandemiåren, har BARNverket delat ut en sommarpresent i form av en bokkasse till partiledarna. Årets läsupplevelser blir två böcker ”Barns rätt att utvecklas” och ”Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra”. Dessutom tre dokument från BARNverket.

Barns rätt att utvecklas

Författare är Ylva Ellneby, special- och talpedagog.

Boken handlar om barnets utveckling utifrån ett motoriskt, perceptuellt och språkligt perspektiv och vänder sig i första hand till personal inom förskolan, men också till dem som arbetar med barn i de lägre skolåldrarna.

”När jag skrev den första upplagan av den här boken 1991 upplevde jag en frustration över att barn inte alltid fick vad de behövde för sin utveckling, därav titeln Barns rätt att utvecklas”. Så skriver Ylva i den inledande texten.

Det första kapitlet i boken heter känselsinnet, med underrubrik: Barn behöver närhet och beröring. Övriga kapitel som handlar om vad barn behöver för att utvecklas inom olika områden är:

  • Led- och muskelsinnet – kinestetisk perception
  • Det vestibulära systemet
  • Motorik – rörelse
  • Handens utveckling – finmotorik
  • Synsinnet – visuell perception
  • Hörselsinnet – auditiv perception
  • Tal- och språkutveckling

”Kunskapen om barns utveckling måste användas! Till det krävs tid, kunniga pedagoger och barngruppsstorlekar som gör detta möjligt” – ur Barns rätt att utvecklas, 2007.

Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra

Författare är Helena Backlund Wasling, sjukgymnast och forskare i neurofysiologi .

Denna bok lyfter fram vikten av att vi måste börja förstå hur beröring påverkar vårt nervsystem, hur det bildar basen för vår grundtrygghet, hur det påverkar vår känslighet för stress och smärta och hur beröring bidrar till vår förmåga att bilda fungerande relationer med andra människor.

Helena skriver om den livsviktiga beröringen som är central för att ge ett litet barn den bästa starten i livet. Utan beröring tidigt i livet utvecklas inte nervsystemet normalt. Den tidiga beröringen lägger en grund för hur barnet kommer att fungera som människa.

Gällande anknytning kan man läsa att varje litet barn måste ha en vuxen att knyta an till. En person som hela tiden har kraft, tid och energi att svara på barnets kontaktsignaler.

”Fungerar inte anknytningen är chansen mindre att barnet utvecklingsmässigt får förutsättningarna att frodas och växa. För hur kompetent en 1,5- åring än må vara, går det inte att komma ifrån att det viktigaste för barnet är att en välkänd vuxen snabbt kommer till undsättning när barnet trillar. Barnet behöver någon där som förstår hur himla ont det gör. Om barnet ständigt har en trygg famn att söka stöd och tröst i när behovet finns, vågar barnet mer”.

I boken kan man också läsa om Förskoleupproret, som startades av några missnöjda pedagoger, och om larmen och rapporterna från personalen som upplever stress och ständig otillräcklighet och där man oroar sig för att barnen till och med far illa på grund av stora barngrupper och låg personaltäthet.

I kapitlet ”En våldsam brist på närhet” ställs frågan: Finns det en koppling mellan erfarenheter av beröring och utveckling av våldsamt beteende som ung och vuxen?

BARNverkets tre dokument

Det här är BARNverket

Föräldraorganisationen BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening för föräldrar, föräldraföreningar och föräldranätverk samt andra engagerade oavsett ålder. BARNverket arbetar för barns och ungas rätt att må bra och utvecklas i en fysiskt och psykiskt hälsosam, hälsofrämjande och säker miljö i skolväsendets samtliga verksamheter, från förskola till gymnasium. Barn och elever ska inte riskera ohälsa, skada eller hämmad utveckling orsakad av brister i skolväsendets olika verksamheter eller miljöer.

BARNverkets mål: Barn- och elevhälsoperspektivet ska gälla

BARNverkets mål är att arbeta för att alla skolverksamheter ska ha en trygg och säker samt hälsosam och hälsofrämjande miljö för barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och prestation. Detta utifrån hela barnet; fysiskt och psykiskt och utifrån att barn har en känslig hjärna, kropp och många sinnen i stark utveckling. Detta förutsätter verksamheter som har ett Barn- och elevhälsoperspektiv.

Barn- och elevhälsoskyddslag

För att inget barn eller elev ska drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och skada eller hämmad utveckling, orsakad av brister i skolväsendets verksamheter och miljöer anser BARNverket att det krävs en barn- och elevhälsoskyddslag.

Tidigare sommarpresenter till partiledarna

BARNverkets present till partiledarna under Järvaveckan 2018

Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående, Katarina Gospic, hjärnforskare, och Isabelle Sjövall, inredningsdesigner

Stefan Löfven tar emot BARNverkets bokkasse på Järvaveckan 2019

Skärmhjärnan – Hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda, Anders Hansen, överläkare i psykiatri, civilekonom

Distraherad – Hjärnan, skärmen och krafterna bakom, Sissela Nutley, hjärnforskare

Rör dig – Lär dig, Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik

Föräldraorganisationen BARNverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.