Arkiverade sidor

God Fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År 2023 önskar BARNverket! 

Du har väl inte glömt att registerera dig för ett kostnadsfritt medlemskap 2022? För varje registrerad medlem som vi har den sista december, som också är förälder till barn i förskola till gymnasium, får vi ett ekonomiskt bidrag från Skolverket som möjliggör att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för barnens bästa och för en fysiskt och psykiskt hälsosam och hälsofrämjande skola, för optimal utveckling, hälsa och lärande. 

Stöd gärna föräldraorganisationen BARNverket med att registrera dig för ett kostnadsfritt medlemskap https://www.barnverket.se/bli-medlem/ 

Tack på förhand!

Hälsningar, BARNverket

Digitaliseringen av skolan ett experiment 

Äntligen! Nu har den nya regeringen kommit fram till samma slutsats som föräldraorganisationen BARNverket gjorde för exakt 5 år sedan, nämligen att digitaliseringen i skolväsendets verksamheter är ett experiment. 

Den 22 dec 2022, publicerar regeringen följande på sin hemsida:

 ”Digitaliseringen i skolan har varit ett experiment”

Redan 11 dec 2017, fick BARNverket följande text publicerat i Dagens Samhälle:

 ”Digitaliseringen av skolan ett riskfyllt experiment”

Föräldraröster om den stress-skapande digitaliseringen i skolväsendet.

För många föräldrar och barn skapar nu skärmarbete och digitaliseringen av skolväsendet allt större problem. Detta medför ökad fysisk och psykisk stress och ohälsa för både föräldrar och barn från förskola till gymnasium. BARNverket förmedlar här nedan några föräldrasynpunkter om hur digitaliseringen påverkar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt föräldrars hälsa och arbetsprestation.

Digitaliseringen verkar vara gjord för sin egen skull och inte för barnens och elevernas behov. Datorer och andra digitala plattformar STRESSAR många elever och föräldrar extremt!

Förälder

Digitaliseringen i skolan – ett föräldrahälsoproblem 

Det stressar många föräldrar att vara förälder i en ”digital skola”. Digitaliseringen inom skolväsendet är inte bara ett problem och ett stressmoment  för många barn/elever och lärare. Digitaliseringen riskerar nu också att bli ett föräldrahälsoproblem. Föräldraorganisationen BARNverket fick nyligen ett brev från en frustrerad förälder. Brevet har vi valt att delge er nedan. 

Riksdagspartiernas svar på BARNverkets enkät inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket har bett om svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren har varit att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium. BARNverket har fått fullständiga svar från fem partier, Miljöpartiet (MP), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), Centern (C) och Sverigedemokraterna (SD). Ett parti har valt att enbart svara med sammanfattningar, Socialdemokraterna (S). Två partier har valt att inte svara, Moderaterna (M) och Vänsterpartiet (V).

BARNverkets frågor till riksdagspartierna inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket önskar svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren är att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium.

Ska kepsen vara ett alternativ till dålig ljusmiljö?

Den visuella miljön, belysningen och ljuset kan ge huvudvärk, ögonbesvär och nacksmärtor samt ha stor negativ påverkan på våra barns välbefinnande, lärande och skolresultat. Så säger Hillevi Hemphälä, leg optiker, PhD i synergonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ifrågasätta den visuella miljön.