Arkiverade sidor

BARNverkets litteraturkanon om ”Motoriken” för barns utveckling, hälsa och lärande

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om barns försämrade motorik, ”Barn kan inte längre göra kullerbyttor, gå baklänges eller klippa med sax”, publicerar här BARNverket en ”Motorikkanon” för hjärnans, kroppens, handens och sinnenas utveckling – som en grund till hälsa och lärande.

Barn har en mycket känslig hjärna, kropp och många sinnen som har påverkats, påverkas och kommer att påverkas av allt från gener och stress till rörelse, samspel och den fysiska miljön. Detta måste vuxenvärlden ta hänsyn till för att skapa optimala förutsättningar för barns mognad, utveckling, hälsa och lärande.

BARNverket önskar God Jul och Gott Nytt År till skolminister Lotta Edholm – och till alla våra följare

God Jul skolminister Lotta Edholm!

BARNverket vill börja med att framföra vårt varma tack till dig och regeringen för att ni påbörjat en översyn av skolväsendets styrdokument/verksamheter, om bland annat digitaliseringen och ”skärmarna”.

Vi hoppas nu att BARNverkets julklapp till dig 2023, ett bokpaket, kan bidra till ytterligare positiva förändringar i våra barns ”arbetsmiljöer” i skolväsendets verksamheter — från förskola till gymnasium.

BARNverket har också en önskelista till dig:

BARNverket önskar att skolväsendets styrdokument, regelverk och värdegrund, inklusive arbetsmiljölagen, anpassas för barn i förskola till gymnasium utifrån:
”HUR” den växande barnhjärnan, kroppen och alla sinnena mognar och utvecklas samt
”VAD” den växande barnhjärnan, kroppen och alla sinnena behöver för optimal utveckling och hälsa som grund till lärande, välbefinnande och prestation samt bra skolresultat.

BARNverket önskar få träffa dig i början av nästa år för att få berätta om våra erfarenheter samt komma med förslag till förändringar av det som vi tolkar som ett systemfel:
”Förebyggande riskbedömningar saknas utifrån ett hälso- och utvecklingsperspektiv för den växande, känsliga barnhjärnans, kroppens och sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och lärande”.

Kan vi hoppas på det?

Barnhjärnan – så uppkommer medvetandet och själen

För att förstå hur barnet tänker och beter sig är det bra att veta hur hjärnan utvecklas. ”Barnhjärnan” (2022) är en tankeväckande, personlig och spränglärd bok baserad på vetenskapliga och filosofiska idéer. Här redogör barnläkaren Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin vid Karolinska Institutet och tidigare ledamot i Nobelförsamlingen, för hur hjärnan utvecklas och medvetandet uppkommer.

Denna bok ingick i BARNverkets julklappspaket till skolminister Lotta Edholm 2023.

Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra

I boken “Närmare” (2019) lyfter författaren Helena Backlund Wasling, forskare i neurofysiologi, fram vikten av att vi måste börja förstå hur beröring påverkar vårt nervsystem, hur det bildar basen för vår grundtrygghet, hur det påverkar vår känslighet för stress och smärta och hur beröring bidrar till vår förmåga att bilda fungerande relationer med andra människor.

Denna bok ingick i BARNverkets julklappspaket till skolminister Lotta Edholm 2023.

Handen i den digitala världen

I vår digitaliserade värld har handens roll förändrats. Datorer har tagit över mycket av de aktiviteter som händerna är vana att utföra. Handens komplicerade grepp och funktioner ersätts alltmer av enskilda fingrars tryck på en skärm eller ett fingers svep över skärmen, något som ligger mycket långt från vad handen är skapad för att göra.

Denna bok ingick i BARNverkets julklappspaket till skolminister Lotta Edholm 2023.

Motorik med alla sinnen – grund för barns lärande

Författarna Pernilla Unevik, förskollärare, specialpedagog och sensomotorisk tränare och Åsa Hagdahl, sensomotorisk tränare vill med sin nyutkomna bok, ”MOTORIK MED ALLA SINNEN – grund för barns lärande” (nov 2023) sprida kunskap om barnhjärnans utveckling och ge oss en insiktsfull förståelse för hur motorik och sensomotorik är en grund för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa samt lärande.

Denna bok ingick i BARNverkets julklappspaket till skolminister Lotta Edholm 2023.

Politiker och beslutsfattare! Glöm inte den viktiga MOTORIKEN – den påverkar våra barns hälsa och lärande.

Barn som börjar skolan med en otränad oerfaren motorik får ofta svårt att delta i kamraters fysiska rörelselekar; de riskerar att hamna i så kallat motoriskt utanförskap. Utan någon form av motorisk stimulering/träning kommer de flesta barn med motoriska brister att ha kvar sina motoriska problem långt upp genom skolåren. Därför behövs en ökning av medveten rörelseträning för alla barn och specialundervisning i motorik för elever som behöver det, skriver Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap, idrottslärare i Bunkefloprojektet.