Remissvar

2024-05-16 BARNverkets synpunkter på Skolverkets remiss dnr 2024-848 avseende Skolverkets förslag till ändringar i förskolans läroplan

2024-05-16 Bil 1 Referenser/Källor/Relaterade länkar till BARNverkets synpunkter på Skolverkets remiss dnr 2024:848 avseende förslag till ändringar i förskolans läroplan

2023-05-09 BARNverkets synpunkter på Skolverkets remiss dnr 2023-2027 avseende Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi

2019-04-23 BARNverkets remissvar angående “Förslag till ändringar i Läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad”

2019 02 26 BARNverkets skrivelse “Ang Skolverkets arbete med reviderade kurs o ämnesplaner”

2018-02-12 BARNverkets remissvar angående “Förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande”

2018-02-02 BARNverkets remissvar angående “Förslag till reviderad läroplan för förskolan”

2017-06-07 Inbjudan_idémöte_7juni

2017-05-30 Skolverket Inbjudningsbrev ang Förskolans lp

2017-05-05 2017 03 27 Remissvar mot diskriminering och kränkande behandling   SKOLVERKET SKOLFS 201210

2017-01-10 Översiktsplan 2015 (Stockholms stadsbyggnadskontor)

2017-01-10 Bilaga 1 till BARNverkets synpunkter på Översiktsplan 2015

2016-11-30 Remissvar ang nationella IT strategier

2016-11-27 Remissvar Skolverket

BARNverkets remissvar till nya skollagen

Allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd

BARNverkets svar på remiss av allmänna råd med kommentar för förskolan

BARNverkets yttrande över SOU 2015 22 “Rektor och styrkedjan”

BARNverkets remissvar “Kunskapskrav för goda kunskaper i läsförståelse i åk 1”, 20151130

BARNverkets synpunkter på remissförslag “Utbildning för nyanlända elever”, 20151127

BARNverkets remissvar “Synpunkter på förslag till förordningen om riktvärden för trafikbuller”, 20140917

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.