Om oss

Föräldraorganisationen BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening för:

  • föräldrar
  • föräldraföreningar och föräldranätverk
  • andra engagerade oavsett ålder

BARNverket verkar för att alla barn i förskola, grundskola, fritids och gymnasium ges bästa möjliga start i livet; en god utveckling, en god hälsa, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.

BARNverket verkar också för ett ökat föräldrainflytande i skolväsendets verksamheter samt barns rätt till att må bra och utvecklas i en hälsosam- och säker miljö för växande barnhjärnor och barnkroppar samt många sinnen i utveckling.

BARNverkets grundvärderingar
Som medlem i BARNverket ställer man sig bakom BARNverkets grundvärderingar.

BARNverkets stadgar
Stadgarna reglerar BARNverkets verksamhet. Högsta beslutande organ är Riksmötet som hålls årligen mellan mars och september.
BARNverkets stadgar

BARNverkets samordningsgrupp/styrelse 2022
Ledamöter:
Monica Wester, barn- och skolergonom, leg sjukgymnast (ordförande)
Claes Wester, ekonom (kassör)
Marie Wingård, studerande kognitionsvetenskap (ledamot)
Monica Lundahl, leg sjukgymnast, ergonom (ledamot)
Christofer Silfvenius, teknisk fysiker (ledamot)

Suppleanter:
Gunilla Niss, psykolog
Christina Björklund, docent miljömedicin
Mats Nahlbom, lärare naturvetenskap, fd skyddsombud
Katarina Reineck, lärare svenska och musik, fd skyddsombud

Kontakta samordningsgruppen/styrelsen:
Mejladress: samordning@barnverket.se
Mobilnummer: 070-630 85 45

Postadress:
Monica Wester 
c/o Barnverket
Rösvägen 19 a
163 44 Spånga

Kontakt: Monica Wester, ordförande
Barn- och skolergonom, fysioterapeut
Telefon: 070-630 85 45,
monica.wester@barnverket.se