Lokala nätverk

Om du inte hittar din kommun i menyn under den här rubriken finns just nu inget lokalt nätverk i din kommun. Men misströsta inte, det finns flera möjligheter för dig att påverka ändå och vill du ha tips på hur ni startar ett nätverk på din ort hör av dig till oss.

Att vara kontaktperson
Att vara kontaktperson innebär att man vill samla fler medlemmar lokalt i en lokal föräldragrupp eller i ett kommunalt nätverk så att man tillsammans kan agera på lokal/ kommunal nivå. Som kontaktperson finns man tillgänglig med namn och mailadress hos BARNverket för andra som vill få kontakt.

Det innebär också att man har kontakt med BARNverket på riksnivå eftersom vi behöver input nerifrån för att veta vad som pågår i nätverket och vilka frågor vi ska arbeta med. Möjlighet finns även att delta i och påverka hela BARNverkets arbete på nationell nivå. Vi som arbetar på riksnivå har alla börjat lokalt. De lokala nätverken och kontaktpersonerna är mycket viktiga för BARNverket, vi behöver fler än vi har idag!

Kontakta BARNverkets samordningsgrupp om du vill ha mer information.