Gävle

I Gävle är vi några föräldrar som under flera år arbetat aktivt för att minska barngruppernas storlek. Det gäller i första hand den förskola där vi har våra barn, men problemet med stora barngrupper finns i hela kommunen och går inte att komma åt genom att bara fokusera på en förskola. Vi har därför försökt påverka ända upp till kommunledningen.

På vår förskola finns fem avdelningar. Som mest var barnantalet 26 barn på de två avdelningarna med barn 3-5 år, och 16 barn på de tre avdelningarna med barn 1-3 år. I höstas kom en välkommen minskning och vi har haft 20 respektive 13 barn och en väl fungerande verksamhet. Lättnaden var dock tillfällig och nu utökas grupperna till 21 respektive 15/16 barn.

Hur har vi jobbat? Vi har använt de demokratiska möjligheter som finns och lagt stor vikt vid kommunikation, motivering och att vara konstruktiva. Vi har:

  • Ställt ”allmänhetens fråga” till Barn- och ungdomsnämnden.
  • Mailat direkt till kommunstyrelsens ledamöter Haft möten med förskolechef, områdeschef och förvaltningschef och till dem framfört vår bild och våra synpunkter
  • Skickat skrivelser till förskolechef, områdeschef och förvaltningschef
  • Lämnat in medborgarförslag (om kvalitetsuppföljning och riktvärden)

Vi har hela tiden försökt informera personalen på förskolan om vad vi gjort och varför, och att det inte ligger någon kritik mot personalen i det vi gör utan att det handlar om kritik mot systemet.

Det har varit viktigt att vara konkreta och sakliga och fokusera på våra upplevelser och vad forskningen visar. I början hamnade vi lite snett när vi gick in och ifrågasatte bland annat kommunens resursfördelningsmodell. Det är bättre att fokusera på de konkreta  effekterna i förskolan för barnen.

Det har varit viktigt att bevaka vad som händer, när till exempel budgeten ska beslutas i kommunstyrelsen så att vi hinner framföra vår sak innan det mötet etc. Det är positivt att det finns tydliga vallöften i kommunen om minskade barngrupper. Och det är viktigt att det arbetet förverkligas.

Det är viktigt att ha en bra dialog med tjänstemän och politiker och syftet är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och pedagoger vilket är ett långsamt och långsiktigt arbete.

Vi har ambitionen att starta upp ett lokalt nätverk av barnverket i Gävle, men hittills har all tid gått till det arbetet vi gjort vid just vår förskola. Och vi tror att det kommer att komma fler till nytta. Fast det är klart, om ännu fler föräldrar gjorde sig hörda skulle det bli större tryck i frågan. Det finns behov inom fritids och grundskolan dit våra barn ännu inte kommit.

Vill du vara med och påverka?

Hör av dig!

Kontaktperson: AnnaCarin Söderhielm

E-post: annacarin.soderhielm@gmail.com

Bakgrund:
Barnverket i Gävle bildades i oktober 2009. Vi som startade var några föräldrar vid Klintbergsgårdens förskola som ville bygga upp ett nätverk i Gävle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.