Förälder

BARNverket arbetar för ökat föräldrainflytande i förskola och skola. Föräldrar har lagstadgad rätt till inflytande och delaktighet vilket framgår tydligt i skollagen.

BARNverket lyfter frågorna om föräldrainflytande i opinionssammanhang, i möten med makthavare på olika nivåer och i konkret verksamhet. Föräldrainflytande är viktigt och värdefullt för att alla barn ska må bra och utvecklas i hälsosamma miljöer när de vistas inom skolväsendets verksamheter vilket i förlängningen gynnar hela samhället.

BARNverket kommer regelbundet i kontakt med föräldrar som upplever brister i kommunernas hantering av vårdnadshavares synpunkter i samband med omorganisationer, barnens omsorgs- och arbetsmiljö eller andra områden där man upplever att möjligheterna till inflytande och delaktighet saknas. En anledning synes vara att huvudmän och utförare tolkar de styrdokument som ligger till grund för inflytande på olika sätt.

Läs mer under Föräldrainflytande vilka riktlinjer som gäller och under Klagomålsförfarande hur du har möjlighet att påverka.