Riksmöten

BARNverkets årsmöte kallas riksmöte. Riksmötet är högsta beslutande organ i BARNverket dit samtliga medlemmar kallas via hemsidan och medlemsbrev. För att alla ska kunna påverka BARNverkets verksamhet skickas kallelsen ut senast sex veckor innan mötet. Detaljerat program med riksmöteshandlingar finns anslagna på denna sida senast tre veckor innan mötet. På riksmötet beslutas bland annat om aktuell inriktning för kommande verksamhetsår. I anslutning till riksmötet ordnas även föreläsning eller liknande med aktuellt program av intresse.

Anmälan till årets riksmöte och inlämning av motioner görs via länken nedan.

Välkommen att delta på BARNverkets riksmöte!

Anmälan till årets riksmöte

Riksmötet i BARNverkets stadgar

Protokoll Riksmöten