Nynäshamn

Nynäshamns kommun behöver minska barngruppernas storlek i förskolan!

Vi, en grupp föräldrar i kommunen, arbetar för att minska barngruppernas storlek i förskolan då vi anser att det är den grundläggande faktorn för att förskolor ska kunna skapa en god kvalitet, utifrån barnens behov och förutsättningar.

Vi har har jobbat på följande sätt för att försöka att få upp ögonen på våra politiker:

 • Medborgarförslaget (Att man ska följa skolverkets rekommendationer, dvs max 15 barn per avdelning eller grupp i åldern 3-5 och 12 barn i åldern 1-3) skrevs & skickades in hösten 11.
 • Namninsamling på nätet och av oss själva/personligen vintern/våren 12.
 • Facebook-gruppen “Minskade barngrupper på förskolorna i Nynäshamn” skapades hösten 12. Den har idag ca 450 medlemmar.
 • Möte med barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi, överlämnade av namninsamling på ca 1000 namn, fakta för minskade barngrupper och berättelser om våra barns förskolevistelser, hösten 12.
 • Förslaget togs upp i kommunfullmäktige första gången + protest 1 hösten 12. Lokaltidningen kontaktades och gjorde en artikel om detta. Även diskussioner med politiker innan kommunfullmäktige startade. Beslutet blev återremiss så dem kunde räkna på kostnaden av att sänka till 15 barn i storbarnsgruppen & 12 barn i småbarnsgruppen alternativt 18 barn i storbarnsgruppen & 15 barn i småbarnsgruppen.
 • Budgetdiskussion efter återremissen + protest 2 hösten 12. Inget beslut togs.
 • Reportage i vår lokaltidning med intervjuer med mig och en annan mamma hösten 12.
 • Debatt med tankesmedjan våren 13. Inbjudna var två förskolepedagoger, en som fortfarande jobbade som pedagog och en som slutat, två föräldrar, barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi och chef för förskolornas rektorer, Christina Carlsson. Tankesmedjan i Nynäshamn höll i debatten. Efter debatten kallades ena pedagogen samt en pedagog från publiken, som endast ställt frågor till panelen, upp på samtal till Christina Carlsson med den knappa informationen att dem ej fick prata med varandra samt att dem skulle ha fackliga ombud med sig. Vad mötena gällde fick dem ej veta. Stödaktion för de uppkallade pedagogerna våren 13. Lokaltidningen kontaktades och gjorde en artikel om detta samt fotograferade stödaktionen.
 • Beslut om medborgarförslaget hösten 13. Resultatet blev 18 nej mot 17 ja, då valde två partier att inte rösta och ett parti hade inga medlemmar på kommunfullmäktige.
 • Insändare skrivna from hösten 11 och fortfarande.

Vi har försökt vara mycket tydliga med att det inte finns någon kritik mot personalen i det vi gör utan att det handlar om kritik mot systemet. Vi gör detta för barnen, föräldrarna och pedagogernas skull.

Det har varit viktigt att vara konkreta och sakliga och fokusera på våra upplevelser och vad forskningen visar.

plakat_nynas

Facebookgrupp för minskade barngrupper på förskolorna

Det har skapats en grupp på Facebook som har till syfte att försöka minska storleken på förskolegrupperna i Nynäshamns kommun. Länk till Facebookgruppen.

Namninsamling

För stora barngrupper i Nynäshamn är ingen nytt problem, men det är dags att göra något åt det. Vi har därför startat en namninsamling som kräver:

 • Att förskolan får faktiska möjligheter att arbeta efter Läroplanen för förskolan.
 • Att man följer skolverkets rekommendationer, dvs max 15 barn per avdelning eller grupp.
 • Att det finns 3 st utbildade heltidspersonal per avdelning eller grupp.

Skriv under vår namninsamling för att minska barngrupperna i Nynäshamns kommun

Kontaktperson: Elenore Österberg
E-post: nynashamn@barnverket.nu
Tel: 070-482 18 47