BARNverkets present till partiledarna under Järvaveckan 2018

BARNverket har samlat kunskap och erfarenheter av att fysiska faktorer – till exempel naturen, ljus och ljud samt rum och färg – påverkar våra barns beteende, utveckling, hälsa och lärande. Detta är något som vi vill dela med oss av till våra politiker.

Under Järvaveckan fick alla partiledarna en sommarpresent av BARNverket: Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående.  En spännande inspirationsbok där hjärna, kropp och biologi möter inredning, arkitektur och design. Författare är hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall.

Vi hoppas med denna bok att våra politiker tar till sig den viktiga kunskapen om hur människan med kropp, sinnen och den känsliga hjärnan påverkas av den fysiska miljön. ”Omgivningen kan ha både önskade och oönskade effekter på vår fysiologi, vår psykologi och vårt beteende”.

Vi hoppas också att politikerna omsätter kunskapen om samspelet mellan den biologiska växande människan och den fysiska miljön i handling när det gäller våra barns omsorgs- och utvecklingsmiljöer i förskola, skola, fritids och gymnasium.

Nedan några citat från boken som är viktiga utifrån ett barn- och elevperspektiv och utifrån att många nya förskolor och skolor ska byggas och inredas i Sverige.

Kapitlet LJUD

”Förenklat borde vi ha mer tillgång till tystnad.”

”I öppna kontorslandskap har man sett att störande ljud från omgivningen har minskat produktiviteten med 66%.”

Kapitlet LJUS

”Barn som sitter i klassrum med mycket dagsljus har mer balanserade nivåer av stresshormon, lättare akademisk prestation, bättre tillväxt och mindre sjukfrånvaro än barn som har artificiellt ljus i sina klassrum.”

Kapitlet RUM, RYMD OCH ANTAL

”En studie undersökte hur elever som gick i årskurs fyra påverkades av bänkplaceringen i klassrummet. I första betingelsen var bänkarna uppställda i rader, medan de i andra betingelsen stod i en semicirkel runt läraren. Semicirkeln i jämförelse med raduppställningen ökade elevernas deltagande och antalet frågor de ställde. Andra studier har visat att om bänkarna står på rad uppmuntras eleverna istället att jobba mer självständigt, samtidigt som det blir mindre stökigt i klassrummet.”

Kapitlet BIOFILI – ETT MED NATUREN

”I en stor undersökning på över tiotusen elever i årskurs fem jämfördes prestation hos individer som satt i ett klassrum där man hade utsikt mot naturen – till exempel berg och trädgårdar – med barn som hade utsikt mot urbana miljöer såsom vägar och parkeringsplatser. Det visade sig att eleverna med naturutsikt presterade bättre på tester som mätte språk-, bild- och matematikfärdigheter.”

BARNverket