BARNverket ställer frågor till riksdagspartierna inför valet 2018

Hur ska risker för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och lärande samt omsorg och säkerhet kunna förebyggas i skolväsendets verksamheter?

Inför valet 2018 har BARNverket valt att ställa ett antal frågor till riksdagspartierna gällande risker och förebyggande arbete i förskola, skola, fritids och gymnasium. Frågorna speglar de områden som föräldrar lyft fram till BARNverket som stora risker i sina barns och ungdomars omsorgs- och lärandemiljöer de senaste åren och framförallt under det senaste läsåret 2017–18.

Frågorna till partierna:

1a. Vilka risker för våra barns och ungdomars hälsa och/eller skolresultat ser ert parti när det gäller punkterna a-q nedan? Nämn högst tre risker inom varje punkt. Ser ert parti inga risker inom någon punkt vill vi också att ni anger det.

1b. Vilka åtgärder skulle ert parti vilja vidta för att förebygga riskerna?

 1. Stora barngrupper
 2. Låg personaltäthet
 3. Brist på anknytning och samspel med trygga vuxna
 4. Brist på motorisk utveckling och fysisk aktivitet
 5. Stora förskolor och skolor
 6. Arkitektur vid ny-, om- och tillbyggnationer
 7. Undermålig akustisk innemiljö
 8. Minskade ytor och rum för rörelse och återhämtning, inne och ute
 9. Minskning av naturlig natur på förskolegårdar och skolgårdar
 10. Fukt- och mögelskadade byggnader
 11. Undermålig ventilation
 12. Nya bullerförordningen 2015
 13. Digitalisering och skärmarbete
 14. Läroplaner, kunskapskrav och betygssystem
 15. Kommuner är både utförare och ansvariga för tillsyn
 16. Kränkningar, hot och våld
 17. Tystnadskultur

2. Ange på en skala från 1-4 (1 – inte viktigt, 2 – mindre viktigt, 3 – viktigt, 4 – mycket viktigt) gällande punkterna a-h nedan, hur viktigt ert parti tycker det skulle vara med

 1. en samlad barnmiljölag för barns och elevers fysiska inne- och utemiljöer
 2. en nationell kunskaps- och tillsynsenhet för barns och elevers fysiska miljöer
 3. vuxna skyddsombud som företräder barn och elever
 4. gränsvärden för barns och elevers fysiska miljöer
 5. gränsvärden för barngruppstorlek
 6. gränsvärden för personaltäthet
 7. ”Lex skola” en motsvarighet till vårdens ”Lex Sarah” men anmälningarna ska gå till nationell tillsynsenhet
 8. en svensk skolpolitik som genomsyras av en kompetent omvärldsanalys och
  hälsokonsekvensanalys utifrån en helhetssyn på barn.

Ert parti får gärna lämna kommentarer till respektive punkt ovan.

3. Anser ert parti att den lagstadgade föräldradelaktigheten i skolväsendets verksamheter är viktig? Vänligen motivera svaret!

Läs hela dokumentet till riksdagspartierna här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.