Projekt

Inom våra områden förskola, skola och skolbarnomsorg (fritids) har vi valt att starta vissa projekt. Arbetet redovisas under den här rubriken. Lokala anknytningar till dessa redovisas också under Barnverket i din kommun. Om du vill vara med i något pågående eller starta egna projekt så kan du kontakta Barnverkets samordningsgrupp .