Förskoleföräldrarna i Solna aktiva i debatten!

solna_artikel_mitti20140527

Vårt lokala nätverk i Solna “Nätverket för föräldraråd i Solna” har det senaste året varit aktiva i förskoledebatten i sin kommun. De har nu satt ihop en enkät som samtliga politiska partier i kommunfullmäktige ombeds svara på, en enkät med frågor från förskoleföräldrar i kommunen. Enkätsvaren ska sammanställas och redovisas i augusti – och fungera som stöd för föräldrar inför kommunvalet i september. Se enkäten här!

De har även skrivit en mycket läsvärd insändare i “Mitt i Solna” om förskolesituationen i kommunen. (Bilden ovan).
Tyvärr är inte Solna ensamma om den här problematiken – och därför är vårt arbete på riksplanet enormt viktigt för att lagreglera barnens arbetsmiljö i förskolan.