Valklipp

Klipp från tidningar och pressmeddelanden i samband med valrörelsen och debatten inför valet 2010.

Fler 9:or får sämre betyg

Publicerad i SvD: 4 september 2010, 05.00

14 000 elever klarar inte behörigheten till gymnasiet enligt preliminära siffror från Skolverket. I Stockholm visar siffror SvD tagit fram att behörigheten minskat i nära hälften av kommunens skolor sedan 2006. De sämsta skolorna ligger i ytterområdena.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-9or-far-samre-betyg_5248541.svd

Gymnasieskolan måste bli bättre på att stötta elever

Pressmeddelande från Skolverket 22 augusti 2010.

Gymnasieskolan klarar inte att ge elever som riskerar att misslyckas det stöd de behöver. Varje år lämnar runt 30 000 elever sin gymnasieutbildning utan fullständiga studier. Skolan lägger över för mycket ansvar på eleven att ta till sig stödet och granskar sällan om det är den egna verksamheten som behöver förbättras. Det visar Skolverkets rapport “Risk för IG” som publiceras idag.

Nästan alla påbörjar idag en gymnasieutbildning. Men var tredje elev lämnar gymnasieskolan utan en fullständig utbildning. 20 procent avbryter studierna och 10 procent klarar inte studierna tillräckligt bra för att nå grundläggande behörighet till högskolan. En elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska ges stödundervisning.

  • Även om gymnasieskolan är frivillig så är det viktigt att poängtera att skolan är skyldig att hjälpa eleverna att nå målen, säger undervisningsråd Karolina Österlind.

Se även:
Rapporten “Risk för IG” http://www.skolverket.se/publikationer?id=2405
Läs även intevjun med projektledaren Karolina österlind http://www.skolverket.se/sb/d/1707/a/20923

Maxgräns på dagis inget för alliansen

Publicerad i Ystads Allehanda 13 augusti 2010
Den borgerliga alliansen är inte beredd att stödja S-förslaget med en maxgräns av antalet barn i grupperna i förskolan. “En sådan gräns gör oss bara mindre flexibla”, menar kommunalrådet Niklas Sjöberg (M).
Socialdemokraterna hakar på medborgarförslaget om maxgräns för hur stora barngrupperna inom förskolan ska få vara.

– Vi vill att man inför de riktlinjer som Barnverket föreslagit, säger Maria Nyman Stjärnskog (S).

Läs hela artikeln i nätupplagan av Ystads Allehanda

Rödgrön budget klar för Malmö – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill styra tillsammans i fyra år till

2010-05-18 11:44

Fokus i det rödgröna budgetförslaget för Malmö ligger på att stärka den sociala hållbarheten. Välfärden ska värnas, och barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor. Fokus i det rödgröna budgetförslaget för Malmö ligger på att stärka den sociala hållbarheten. Välfärden ska värnas, och barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor.

“För oss är det oerhört viktigt att utjämna klyftorna, vi fortsätter därför vår satsning på barn och ungas uppväxtvillkor. Förutom en skola och fritid på lika villkor ser vi nu till att minska avgifterna inom förskolan för föräldrar med låga inkomster, något som särskilt kommer att gynna ensamstående med barn i förskolan”, säger Anneli Philipson, (V).

http://www.scribd.com/doc/36627451/Alliansen-i-Malmo-Valprogram-20100830

Alliansen i Malmö vill förnya, förändra och vitalisera Malmö. Vi vill att det ska råda ordning och reda i Malmö skolor samt att kunskapen sätts i centrum för all skolverksamhet. Valfriheten ska stärkas i hela skolsektorn och även duktiga elever måste i högre grad än i dag stimuleras i undervisningen. Undervisningen i svenska språket ska stärkas för elever med annat modersmål. Betyg och skriftliga omdömen ska vara naturliga inslag i skolan och skolk kommer inte att accepteras. Vi kommer att ta krafttag för att motarbeta hot, våld och mobbning. Vi vill stimulera lärarna att fördjupa sina ämneskunskaper. Vi vill dessutom stärka rektorsrollen och sätta stopp för elevernas betygsättning på lärarna.

Flumskolans uppgång och fall

“Flumskolan” är död, länge leve betygen. Nu säger alla partier nej till den så kallade flumskolan. De rödgröna backade i betygsfrågan under Almedalsveckan. De vill ha betyg från årskurs sju och skriftliga omdömen frånlågstadiet. Överenskommelsen tyder på en ny typ av skolpolitik med fler bedömningar av eleverna.

Läs hela artikeln publicerad 20 jul 2010 11:20:45 i Expressen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.