Barnverket och politikerna

Barnverket träffar regelbundet olika politiker lokalt och i riksdagen. Från våra samtal och undersökningar redovisar vi de politiska ståndpunkterna i olika frågor inom förskola, skola och fritidshem.

Politikersamtal

Moderaterna

Barnverkets har under perioden november 2008 – april 2009 träffat politiker från samtliga riksdagspartier. Läs vårt sammandrag av mer än 10 timmars samtal med 7 olika partier.

Sammandrag från Politikermötet 2008-2009

Inför valet 2006 träffade vi samtliga riksdagspartiet och vi gjorde en sammanställning av deras åsikter inom förskola och skola.

Här kan du läsa mer: (öppnas i nya fönster)
Politikerträffar 2005-2006

Enkäter och undersökningar

I maj månad 2010 skickade vi ut 9 frågor till riksdagspartierna att besvara. Med en ny metod låter vi partierna själva skriva sina svar här på hemsidan. Läs mer om frågorna och vad partierna svarar på den här sidan – Partifrågor 2010

Inför valet 2006 gjorde vi även en enkätundersökning med riksdagspartierna.
Valundersökning om skola och förskola 2006

Barnverkets politikergrupp
Dorothy Been, Jonas Andersson och Ulf Jederlund.
politik@barnverket.nu