Rapport från Almedalen 2010

Rapport och minnesanteckningar från Almedalen 2010-07-13

Sammanställning av besökta seminarier av Martin

Seminarium tis 6 juli kl 10: ”Bättre stämma i bäcken än i ån”

Fryshuset och Kraftsamling för barnen

Ingvar Nilsson – kort presentation och föreläsning om kalkylen

Gustav Fridolin moderator

Panelen: Ivar Forstadius Fryshuset, Carin Jämtin Stockholm, Göran SKL, Mats Lindqvist KFB, Lennart Söderköping, Christina Linköping,

Ingvar Nilsson redogjorde för hur en kalkyl kan se ut. Såväl Söderköping som Linköping hade bra exempel på hur man kan kringgå budgetproblemet genom att skapa 2-årsbudgetar för skolan (Linköping) och genom att Söderköpings ”ungdomssamordning” jobbade efter 2-årsbudgetar dvs de behöver inte redovisa sina resultat varje år med bokslut utan de kan jobba mer långsiktigt. Båda kommunerna hade goda erfarenheter från sitt arbete och konstigt nog var SKL (närvarande i panelen) inte medvetna om att detta gjordes. Detta bör lyftas upp som goda exempel på hur man kan jobba långsiktigt med ungdomsutveckling.

Onsdag Hassela, vem sitter säkert och vem hänger löst, silon – utescenen

En kort intervju med två ungdomar som berättar om hur det kom sig att de hamnade i missbruk med en lpng väg tillbaka. En tjej med toppbetyg som blev sexuellt utnyttjad i skolan börjar skolka och umgås med mycket äldre killar som är kända av polisen och socialen. Börjar ta droger men lyckas hålla masken utåt. Tjejen menar att det som gjorde att hon kunde komma så långt i sitt missbruk och i sin utanförskap beror på att det inte fanns någon vuxen som tog sig tid att lära känna henne på djupet. Det behövs förtroendefulla relationer som inte bygger på vuxen-barn utan mera vuxen-vuxen relation.

I intervjun kom det även fram att det är väldigt viktigt att vuxenvärlden sätter tydliga gränser och sedan står upp för dom. Att ständigt flytta gränsen leder till osäkerhet och rastlöshet.

Michael Kimmell prof, vem tar ansvar för arga unga pojkars dåliga betyg

Michael Kimmel är en välkänd profeminist och maskulinitetsforskare. Han har tillsammans med DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) gett ut en rapport om pojkars sämre prestationer i skolan.

Kimmel argumenterar mot de förklaringsmodeller som ger jämställdhetsarbetet i skolan skulden för pojkars sämre prestationer. Han avfärdar även biologiska skillnader mellan könen som möjlig förklaring. Det som är intressant med rapporten är att den ger ett internationellt perspektiv (främst från USA). Problemet med att pojkar presterar sämre än flickor och är underrepresenterade i den högre utbildningen verkar vara spritt i hela västvärlden. Kimmel menar att problemet med sämre prestationer inte gäller alla pojkar utan främst pojkar från arbetarklassen och etniska minoriteter. Kimmel menar att bland dessa pojkar finns en antiplugg kultur. Det anses helt enkelt “fjolligt” att plugga. Lösningen som Kimmel föreslår är att föräldrar och pedagogisk personal ska hjälpa dessa pojkar bredda sin mansroll.

Man kan se hela föredraget från almedalen på sacos hemsida

Unga och arbetslösheten

Inger Asching och Sven Erik Östberg diskuterar hur samhället löser ungdomsarbetslösheten. En ganska färglös debatt som aldrig blir en debatt eftersom de är så lika varandra och en samtalsledare som är helt tyst.

Skolpsykologerna om Skolan brinner,

Vad kostar en misslyckad skolgång och vad är de upprepade skolbränderna ett symptom på?

Publiken inbjuds att vara en del av seminariet under hela tiden vilket gör att det kommer upp flera intressanta frågor och perspektiv. Tyvärr är det väl så att seminariet attraherar redan frälsta, de som redan håller med om att skolbränder är ett symptom och att debatten borde handla om hur man skapar en skola som är intressant. Även på detta seminarium hänvisas det till Ingvar Nilssons rapport ”bättre stämma i bäcken”

Vilka är ungas värderingar och hur skapas de? av fryshuset m kairos future

Mats Lindgren, grundare och VD för Kairos Future visar kort ca 20 bilder som samtliga visar deras bild av hur ungdomar skapar sina värderingar. Störst trovärdighet har nyheter från SVT, sedan morgontidningar och sist bloggare, endast 3%. Ändå har vissa bloggare upp till 700.000 unika besökare varje vecka. Dessa bloggare är inte helt sällan uppmärksammade för att de är extrema. Det blir lite freekshow över det.

Enligt Mats är familjen högt respekterad av unga.

Företag och organisationer som vänder sig till framför allt unga tjejer idag har ett stort ansvar att bemöta dem med respekt. Deras självbild är idag enormt sexualiserad, något som bekräftas av deltagarna från Fryshuset där de jobbar med att förändra självbilden i tjejgrupper mm.

Börja med skolan så löser sig resten, en debatt mellan Gustav Fridolin (mp), Maria Rankka VD Timbro och rikspolischef Bengt Svenson

Gustav Fridolin menar att det har tillkommit 0 nya nettojobb i skolan sedan 1950 och ställer frågan hur man skapar ett utbildningssystem som skapar jobb.

Bengt Svenson menar att skolan inte ska vara enbart kompensatorisk mot de svaga.

Maria Rankka menar att allt inte handlar om mera resurser och tycker att en del av debatten även ska handla om hur skolan organiseras och vilket uppdrag som skolan har. Även lärarkompetensen bör ingå i debatten.

Gustav Fridolin menar att skolan kan bara bli framgångsrik om man satsar långsiktigt. ”Skolan är sämre rustad idag än den varit tidigare”

Bengt är helt på det klara med att polisen inte behöver mer resurser för att kunna göra ett bra jobb något som är ganska lätt att förstå när man läser alliansens rapport över vad de åstadkommit. Polisen har tillförts 5 nya miljarder varje år sedan 2006 plus 2,5 miljarder i engångspengar.

Tänk vad man skulle kunna åstadkomma i skolan med dryga 20 miljarder under 5 år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.