Välkommen delta i BARNverkets remissyttrande gällande reviderad läroplan för förskolan!

I förberedelsearbetet inför skrivandet av remissen ”Förslag till reviderad läroplan för förskolan” bjöd Skolverket in BARNverket till samråd vid fyra tillfällen under 2017. När förslaget nu är färdigt ämnar BARNverket inkomma med yttrande på förslaget som helhet. Därför vill vi gärna att du som medlem bidrar med dina synpunkter. Vi behöver dina synpunkter senast söndagen den 21 januari.

Remissen såväl som instruktioner (Missiv), förklaringar (Konsekvensutredning) och regeringsuppdraget (Uppdrag om översyn) finns ovan under fliken Om oss > Remisser och inbjudningar > Aktuell remiss.

Varmt välkommen med dina synpunkter till samordning@barnverket.se senast 21 januari!

Samverkansgruppen i BARNverket