BARNverkets 10-punkts programförklaring

Vad är kvalité ur ett barnhälsoperspektiv – i förskola, skola och på fritidshem?

 

Förebygg barns ohälsa och sjunkande skolresultat!

Barns känsliga kroppar, sinnen och hjärnor befinner sig ständigt i stark utveckling och påverkas direkt av den psykiska och fysiska miljön. BARNverket vill förtydliga hur miljöfaktorerna påverkar barnens utveckling, hälsa och lärande. Vi arbetar för hälsofrämjande miljöer och att alla insatser ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet – utifrån deras egna erfarenheter, tankar, känslor och behov.

 

BARNverkets 10-punkts programförklaring:

1. Skolväsendets värdegrund måste kompletteras med ett tydligt barnhälsoperspektiv.

2. Barn behöver kontinuitet i trygga vuxenrelationer. Alla barn, oberoende av ålder, måste få en trygg anknytning och ett bra samspel av närvarande och kompetenta vuxna. Det kräver hög personaltäthet och små grupper i samtliga verksamheter. Kommunikation är grundpelaren i allt samspel och därför måste barnets tal- och språkutveckling också prioriteras.

3. Barnets sinnesutveckling är grunden för all utveckling. Därför måste led- och muskelsinnet, syn, hörsel, känsel samt lukt och smak stimuleras dagligen.

4. Barns motoriska utveckling och fysiska självkänsla måste dagligen stimuleras. För detta behövs inne- och utemiljöer som främjar lek, rörelseglädje och fysisk aktivitet. Det behövs också välutbildade pedagoger som förstår skillnaden mellan motorisk utveckling och fysisk aktivitet.

5. Den fysiska miljöns betydelse måste lyftas fram och tydliggöras i styrdokumenten för skolväsendet.

6. En barnmiljölag måste införas som reglerar barnens utvecklingsmiljö/arbetsmiljö med tydliga gränsvärden som utgår från ett barnhälsoperspektiv. Det måste finnas vuxna barnskyddsombud för att kunna bevaka barnens utveckling, hälsa och säkerhet. Varje kommun behöver även ett huvudskyddsombud för barnen.

7. Elevhälsan måste kompletteras med fysioterapeuter/sjukgymnaster. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste tydliggöras och intensifieras med fokus på samspelet mellan elev och miljö.

8. Riskbedömningar och konsekvensanalyser måste göras och hänsyn tas till barnhälsoperspektivet i befintlig verksamhet och vid planering av förändringar. Dessa ska dokumenteras och hanteras.

9. Tystnadskulturen måste motverkas. Personal som påtalar brister i verksamheten ska inte bestraffas. Barnets bästa måste alltid komma främst.

10. Föräldrar ska känna sig trygga och ha möjlighet att påverka när de upptäcker att något är fel eller direkt farligt. Tillsyns- och rådgivningsenhet med ansvar för barns miljöer måste inrättas på nationell nivå.

 

Din insats och ställningstagande gör skillnad. Reflektera, tyck till och dela vårt 10-punktsprogram. Tack! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.