”Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen”

Förskolegård Foto: Madeleine Lidman– Vi uppmanar våra politiker att ta folk-, barnhälso- och miljöperspektivet på allvar. Många oroliga föräldrar har hört av sig till BARNverket när det gäller stadsplaneringen. Allt fler grönområden och ytor för lek, rörelseglädje och återhämtning minskar, vilket riskerar barns utveckling, hälsa och lärande. Tidningen ETC publicerar nu debattartikeln ”Dags att lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen” som BARNverket varit med och undertecknat tillsammans med kulturpersonligheter och forskare.