Forskningsrapporter

Rapporter från forskningsområdet förskola, skola och fritids. Klicka på länkarna för att hämta nformationen i PDF-format.

Lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan
Margaretha Kristoffersson Pedagogiska institutionen UMEÅ UNIVERSITET
Nr 86 • 2008

Föräldrainflytande i praktiken. Utvärdering Tallbacka skola, september 2010
Margaretha Kristoffersson Pedagogiska institutionen UMEÅ UNIVERSITET
Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet vid Tallbacka skola i Nynäshamns kommun
Rapport till Barnverket September 2010

Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och föräldrainflytande
Myndigheten för skolutveckling, 2007-12-17, Dnr 2005:256

Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school
Laid Bouakaz, Malmö högskola, Lärarutbildningen. 2007-03-09

Föräldrainflytande i grundskolan -en undersökning av nio lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan
Margaretha Kristoffersson Licentiatavhandling, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Nr.17. 2002

Föräldrasamverkan i skolan. Ur ett elevperspektiv [Parental co-operation in school. In a Pupil Perspective]
Lennart Adolfsson. Y-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap, 1995

På webbplatsen finns alla publikationer i pdf-format. För att kunna läsa dem måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat. Det finns att ladda hem från Adobes webbplats. Ladda hem Acrobat Reader från Adobes webbplats