Frågor och svar

Kostar det något att bli medlem?
— Nej, du registrerar dig bara här. Men du kan stödja Barnverket genom att ge bidrag till och/eller bli medlem i Föreningen Stöd Barnverket.

Blir man påmind nästa år att man skall betala in igen eller skall man
hålla reda på det själv?
— På uppmaning av skolverket som vi erhåller verksamhetsbidrag från så måste Barnverkets medlemmar återregistrera sig varje år. Med vårt nya medlemssystem har vi möjlighet att påminna dig om uppdatering av ditt medlemskap varje år. Vi kommer att börja tillämpa detta inför årsskiftet 2010.

Jag tror att jag är medlem, men jag är inte säker och jag har inte fått något medlemsbrev på länge.
— Kolla först om du har fått det senaste medlemsbrevet. Får du medlemsbrev är du medlem. Får du inte breven kan du anmäla dej här eller kolla med Webmaster . Medlemsbrevet skickas till den mailadress du angav när du registrerade dig. Ambitionen är att göra ett utskick var 4-6 vecka av brevet.

Är Barnverket ett statligt verk?
— Nej, allt arbete sker ideellt och på fritiden.

Vad vill Barnverket egentligen?
— Läs om våra prioriterade mål och vår plattform här.

Var står Barnverket politiskt?
— Vi är politiska på så sätt att vi står på barnens sida. Men vi är partipolitiskt obundna! Det är viktigt för oss.

Jag hittar inte lokal information för min kommun hos er?
Om du inte hittar din kommun eller information under rubriken Barnverket lokalt så har vi ingen kontaktperson eller anslutnen förening eller organisation där. Men misströsta inte, vi har många möjligheter för dig att påverka ändå. Vill du ha hjälp att starta ett nätverk på din ort så hjälper vi gärna till. Kontakta Barnverkets samordningsgrupp så får du tips och råd hur du kan göra. Vi kan även hjälpa dig att presentera lokal information här på hemsida.