Kan barnverket stödja de nya styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem?

Lgr-1190 – talets styrdokument för förskola, skola och fritidshem lyftes som föredömliga när Barnverket bildades år 2000. Problemen i verksamheterna ansågs inte bero på dessa utan på att huvudmännen inte såg till att ge styrdokumenten förutsättningar att förverkligas, något som skrevs in i Barnverkets plattform och fortfarande står där.

När Barnverket 2002 lämnade ca 62.000 namnunderskrifter från föräldrar runtom i landet till utbildningsdepartementet, var det denna plattform man utgick ifrån när man bl.a. begärde att antalet barn i förskolans barngrupper skulle begränsas. Föräldrar menade att styrdokumentens intentioner annars inte skulle kunna förverkligas.

Idag gäller inte 90-talets styrdokument för förskola, skola och fritidshem längre utan nya har trätt i kraft. Barngruppernas storlek i förhållande till personaltätheten har inte minskats, snarare tvärtom, på många förskolor (detta gäller för övrigt även i skolan och på fritids). Istället har ett kvalitetstänkande införts som riktar fokus mot personalens kompetens och det inre utvecklingsarbetet. Även barnen/eleverna ska bedömas utifrån ett kvalitativt tänkande utifrån givna kunskapskrav/mallar och omfattande dokumentation.

Sedan de nya styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem som t.ex. den sammanlagda läroplanen (Lgr 11) och Skollagen (2010:800) börjat gälla har Barnverket fått signaler från föräldrar, elever och personal om krav i de nya styrdokumenten som uppfattas vara väldigt svåra att leva upp till, vilket resulterar i stress, vantrivsel och vanmaktskänslor.

Barnverket upplever denna situation så pass allvarlig att man på uppdrag av Riksmötet 2012 tillsatt en utredning för genomlysning av nu gällande styrdokument för förskola, skola och fritidshem. Syftet med genomlysningsarbetet är att få ett så gediget underlag som möjligt inför beslut på kommande Riksmöte (april 2013).

Under rubriken ”Kan Barnverket stödja de nya styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem?” kommer därför information från den s.k. Genomlysningsgruppen kontinuerligt att presenteras, dels i avsikt att öppet redovisa hur arbetet framskrider och dels för att inbjuda så många som möjligt att medverka i processen.

Hjälp oss med arbetet genom att läsa och kommentera de texter som vi lägger upp här. Du hittar dem lätt i rutan här till höger.

Barnverkets genomlysningsgrupp
23 januari 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.