Bergshamra

Vi är några föräldrar i Bergshamra som har tröttnat på att politikerna i kommunen hela tiden skär ner på pengar till skola och förskolor.

Bergshamraskolan är i mycket stort behov av upprustning och speciellt är mellanstadiets skolgård långt ifrån ändamålsenlig. Något som föräldrar och barn har försökt få ordning på under väldigt lång tid utan att lyckas.

Vid möte med Arion Chryssafis (skolkommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden) fick vi till svar att Bergshamraskolan är en av de finaste skolorna i kommunen. Det tycker vi tyder på att problemet är större än bara Bergshamra. Vi fick också veta att man inte har för avsikt att öka skolpengen utan att man snarare ser ett problem i att privata aktörer gör vinster på sin verksamhet.

Det som var någorlunda positivt var att man gör en ”stor IT satsning” på skolorna i kommunen som bl.a. innebär att alla lärare skall utrustas med en personlig dator.

Det borde vara en självklarhet och inte en ”Stor satsning”?

Politikerna i Solna har som vision att Solna skall vara ”Sveriges modernaste och mest dynamiska stad”.

Skolor är tydligen ingen prioriterad verksamhet i denna ”Moderna och dynamiska stad”.

Vi tänker nu starta upp ett lokalt nätverk av Barnverket i Solna. Vi kommer i första hand att driva frågor rörande Bergshamraskolan men hoppas att föräldrar från andra skolor kan ansluta till nätverket och driva frågor för respektive skola.

Så småningom kan vi kanske lyfta lite mer övergripande frågor tillsammans.

Ju fler vi är som engagerar oss ju större möjlighet har vi att påverka.

Välkommen att delta
Medlemskap i Barnverket är gratis och här kan du registrera dig.

Mellanstadiets skolgård är ju som alla känner till väldigt nergången och inte alls inbjudande till aktivitet. Barnen har själva drivit frågan i elevrådet under många år men utan resultat. Nu försöker vi komma tillrätta med det tillsammans med rektor och biträdande rektor.

Den 3/9-2012 hade vi ett möte med Arion Chryssafis (skolkommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden) där vi förklarade problemet. Arion tycker att Bergshamraskolan är en av de finaste skolorna med bäst utrustade skolgårdar i kommunen. Han medgav dock att just mellanstadiegården kanske skulle kunna behöva något mer.

Den gård som idag är skolgård för både mellanstadiet och högstadiet har tidigare enbart varit skolgård för högstadiet. För ungefär sju år sedan flyttade mellanstadiet också dit. I det läget borde, enligt Arion, en anpassning av skolgården ha skett. Varken Arion eller Rektor vet varför mellanstadiet flyttades och varför inte skolgården anpassades till verksamheten då för sju år sedan. Arion menar att om det var så att skolgården ”glömdes bort” vid flytten av mellanstadiet så kanske man skulle kunna göra det retroaktivt med hänvisning att det skulle ha varit gjort i samband med flytten.

Det skulle också ha kunnat varit så att dåvarande rektor hade förhandlat sig till något annat istället för en anpassad skolgård i samband med flytten alternativt genomfört flytten på eget bevåg utan att involvera stadsbyggnads och i dessa fall så sa blir det betydligt svårare för Arion att lägga pengar på en anpassning av mellanstadieskolgården.

Vi håller just nu på att gå till botten med vad som hände för 7 år sedan och varför inte skolgården anpassades till verksamheten i samband med flytten.
Tycker du som vi att mellanstadieskolgården är i stort behov av förbättring så gå med i Barnverket. Ange kommun: Solna och stadsdel: Bergshamra när du anmäler dig.

Vi kan förhoppningsvis få mer gehör från våra politiker ju fler vi är som engagerar oss.

Detta har hänt

4:e September 
Fick följande besked från Arion Chryssafis

Det kommer under hösten genomförs en inventering av skolgårdar i Solna. Bakgrunden till inventeringen är att ta fram bra planer för utvecklingen av skolgårdarna utifrån verksamhetsperspektiv men också underhållsbehov och säkerhetsaspekter. Idag är det stora skillnader mellan skolgårdar på olika skolor – men också mellan skolgårdar på en och samma skola vilket även kan bli mer homogent framöver.

Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för Stadsbyggnadsförvaltningens och Barn- och utbildningsförvaltningens fortsatta arbete i frågan. Detta kommer att förankras med barnen genom elevråd.

17:e Oktober
Det är för tidigt att ropa hej, men det verkar som att vår namninsamling och arbete gjort nytta. Nästan 400 skrev under och vi ska i veckan lämna namnlistor till ansvariga politiker Arion Chryssafis och Anders Ekegren.

Kommunen har sagt att de under hösten ska genomföra en inventering av samtliga skolgårdar. Det kändes lite fluffigt, men när vi kontaktade fastighetschefen igår säger han att inventering ska göras i november december och att Bergshamra ska prioriteras. “Färdigprojektering, som blir underlag för kommande upphandlingar, beräknas kunna ske under januari 2013”.

Medlemskap i Barnverket är gratis och här kan du registrera dig.

Barnverket Bergshamra

Johan Berg
bergshamra@barnverket.se

Vill du hjälpa till mer handgripligen eller rent av driva andra frågor så kontakta oss gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.