Fritidshemmen i Skollagen

Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft – Skollag (2010:800).

Fritidshemmet har ett eget kapitel i skollagen, kap 14.

En viktig skilland från tidigare styrdokument är att det numera är tydligt reglerat att fritidshem och förskoleklass är rektors ansvar.

Nytt är också att i fritidshemmet ska ansvaret ligga hos en lärare med inriktning mot fritidshem. Skolverket har lovat att förtydliga vad som menas med detta, men än så länge är detta oklart.

Förändringar har även gjorts när det gäller barns rätt till plats i fritidshem. Från och med första juli ska även barn till och med det år de fyller tretton ha rätt till plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Ett barn, oavsett dess ålder, ska kunna erbjudas en plats direkt.

Ytterligare än nyhet som ger fler barn rätt till en plats på fritids är att; “Eleven ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett behov på grund av familjens situation i övrigt”. En formulering som t ex innebär att barn till arbetslösa eller sjukskrivna föräldrar har rätt till en plats. Det är dock upp till varje kommun att göra en prövning av de skäl som anges i ansökan av en plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.