Var med och påverka

Det finns fortfarande stora brister inom förskola, skola och skolbarnomsorg på många håll i Sverige.

Barn och unga inom dessa verksamheter ges inte likvärdiga och/eller tillräckliga förutsättningar att utvecklas optimalt och må bra i vårt moderna samhälle.

Detta, anser Barnverket, är att misshushålla med resurser hos barn och unga, något som på sikt drabbar hela samhället.

Till utgångspunkt för sitt ställningstagande har Barnverket gällande lagstiftning, styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi kan aldrig acceptera att demokratiskt beslutade dokument inte efterlevs i verksamheter riktade mot barn och unga!

Med den här samlingsplatsen för engagerade personer inom förskola, skola och barnomsorg vill vi ha just dina tankar och synpunkter. Var med och skapa den plattform och de prioriterade mål som Barnverket verkar från. Inom de arbetsgrupper och projekt som vi har så finns det möjlighet att kommentera inlägg och följa nätverkets arbete både lokalt och centralt.

Lokala nätverk och central samordning

Ett mycket stort arbete sker i lokala nätverk och föreningar anslutna till Barnverket. Du hittar lokal information under rubriken”Barnverket lokalt”. Om du inte hittar din kommun i listan så har vi just nu inget aktivt lokalt nätverk i din kommun. Det kan fortfarande finnas engagerade medlemmar som kämpar för samma saker som du. Vill du ha hjälp att starta ett nätverk på din ort så hjälper vi gärna till. För att samordna och kanalisera Barnverkets lokala nätverk, aktiviteter och diskussioner så har vi en samordningsgrupp. Gruppen väljs på Riksmötet varje år och ledamöterna jobbar ideellt.

Kontakta vår samordningsgrupp så får du tips och råd hur du kan göra. Vi kan även hjälpa dig att presentera lokal information här på hemsida.

Alla behöver hjälpa till och dra sitt strå till stacken

På Barnverkets hemsida kan man skriva inlägg, kommentera, stöta och blöta olika frågor. Alla har inte samma möjligheter, erfarenheter eller är insatta i alla frågor. Meningen är dock att att du här ska få råd, information och stöd för att ta steget till handling.

Att ta initiativ till förändring i sin närhet genom att kontakta andra i liknande situation är ofta väldigt effektivt. Kraften blir dock större om man har kunskaper och/eller får stöd av fler. Det var så Barnverket uppstod som rikstäckande organisation på bara några månader våren 2000. Och det är så vi fortfarande finns. Men, motgångar gör att många kroknar. Även Barnverket känner av detta. Hur ska vi i Barnverket göra för att på bästa sätt förverkliga våra mål?

Du inbjuds härmed komma med kritik, förslag och idéer hur Barnverket även fortsättningsvis ska vara en kraft som fungerar och är att räkna med!

Kontakta gärna Barnverkets samordningsgrupp