Verktygslåda

(innehållet är under produktion och lanseras 1 juni)

Här hittar du en verktygslåda med redskap och information för dig som vill påverka inom förskola, skola och fritidsverksamhet. I olika steg lär du dig mer om den kommunala beslutsmodellen, får tips om PR , mediaträning och information hur man startar lokala nätverk.

Den kommunala beslutsprocessen

Det är väldigt värdefullt att ha klart för sig hur en kommun fungerar rent operativt och beslutsmässigt. Det gör att man kan se ett flöde av information och den som är med och styr flödet har makt. Här kan du hitta inspiration till att försöka få överblick över din kommun. Målet är att förstå vem som känner vem och hur allt hänger ihop mellan raderna. Det är inte lätt men det går.

fortsättning följer i olika steg ….